Aktualności z życia szkoły

Edukacja z Wojskiem

W dniu 27 maja 2024 r. uczniowie klas III LO, IV TH i IV TB wzięli udział w pilotażowej wersji programu pn. „Edukacja z wojskiem”.

Zasadniczym celem programu  jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności
z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.
To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane
z bezpieczeństwem. 

3-lekcyjne szkolenie połączyło teorię i praktykę.  Zawierało treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.

 Przekazanie wiedzy i umiejętności odbyło się w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany
do wieku i przyjazny.