Aktualności z życia szkoły

„BAWIĆ SIĘ I UCZYĆ BĘDZIEMY- ŚLUBUJEMY” czyli otrzęsiny klas pierwszych!!!!

Kocie łapy, uszy i wąsiska, a do tego mnóstwo śmiechu i miauczenia. To obowiązkowe elementy tradycyjnych, corocznych otrzęsin klas pierwszych w naszej szkole. Otrzęsiny, to stary, sięgający „niepamiętnych” już czasów zwyczaj, panujący w szkołach.

Warto jeszcze dodać, że zazwyczaj otrząsanie jest popularne głównie w szkołach średnich i wyższych uczelniach, gdyż tam pierwszaki są już na tyle dojrzałe i gotowe, by bez większego szoku przeżyć to mrożące krew w żyłach wydarzenie.

W dniu 16.09.2022r obchodziliśmy święto naszej szkoły a zarazem „kotowanie klas pierwszych”.
Okazało się, że dojrzałość pierwszaków była wystarczająca aby przyjąć ich w poczet uczniów naszej szkoły. Sprawdziliśmy wszystkie zmysły kociaków. Dla naszych nowych kolegów przygotowaliśmy konkurencje, w których  musieli  wykazać  się pomysłowością, zdolnościami plastycznymi oraz „kocią zwinnością”. Wszystkie klasy walczyły dzielnie. Niestety ktoś musi być ostatni, aby ktoś inny mógł wygrać.

Dzisiejsze zmagania wygrała klasa I LO, na którą czekał pyszny tort ufundowany przez Panią Dyrektor Annę Jarząb. Miejsce drugie zajęła klasa I TB, miejsce trzecie wywalczyła klasa I TH. Obydwie klasy otrzymały wór pełen cukierków.

Wszystkim klasom serdecznie gratulujemy. Następne otrzęsiny klas pierwszych już za rok!!!!

Klasa II LO, II TB, II TH
 

Nasza szkoła w gronie Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości

W roku szkolnym 2022/2023 nasi uczniowie będą korzystać z innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości – Branżowych Symulacji Biznesowych, a wszystko za sprawą włączenia się w projekt ,,Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką”. Dzięki temu nasza szkoła będzie korzystać z platformy edukacyjnej głównie podczas lekcji przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych, a uczniowie zyskają możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych podczas zarządzania wirtualną firmą.

Pozyskiwanie klientów i partnerów biznesowych, ustalanie cen, zakup urządzeń i materiałów, a nawet zatrudnianie pracowników to zadania, z którymi mierzą się uczniowie. Współzawodnicząc na wirtualnym rynku ze swoimi kolegami będą przekonują się jak konkurencja wpływa na prowadzenie własnej firmy.

Wirtualny biznes – realne kompetencje

W wirtualnej rzeczywistości, nawet 120 grupa młodzieży, wcieli się w rolę przedsiębiorców prowadzących firmy produkcyjne lub usługowe. Platforma jest dostępna online, wykorzystuje mechanizmy grywalizacji i ma za zadanie zaangażować młodzież w rozgrywkę toczącą się w doskonale odwzorowanych warunkach rynkowych. To pierwszy krok w kierunku własnej działalności gospodarczej.

Nasi nauczyciele jako mentorzy biznesu

Nowe umiejętności zdobywają również nauczyciele, którzy podczas praktycznych warsztatów z ekspertami firmy REVAS rozszerzają wiedzę techniczną z zakresu obsługi narzędzia, lecz również wiedzę dotyczącą prawidłowej oceny działań i postępów uczniów. Składa się na nią nie tylko wynik finansowy wirtualnego przedsiębiorstwa, ale także zadowolenie jego klientów i pracowników, rozwój a nawet poziom zadłużenia. W naszej szkole, po przejściu dwuetapowego szkolenia oraz zdaniu egzaminu Certyfikat Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS otrzymało trzech nauczycieli.

Dzięki wdrożeniu Branżowych Symulacji Biznesowych, nasza szkoła dołącza do elitarnego grona Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości, do którego należą szkoły, uczelnie, instytucje oraz firmy z całej Polski. Więcej informacji o Branżowych Symulacjach Biznesowych można uzyskać na stronie www.revas.pl

Wdrażanie innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości i korzystanie z licencji jest  możliwe dzięki współpracy w ramach projektu ,,Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką” realizowanego przez Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Więcej informacji o działalności wydziału znajduje się na stronie www.cig.wzp.pl oraz profilu Facebook Pomorze Zachodnie otwarte na biznes.

Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Działanie 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji.

SALON MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2022

7 września 2022 r. uczniowie klas programowo najwyższych naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyli w Salonie Maturzystów. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, 16 Salon Maturzystów w Szczecinie odbył się w tradycyjnej, stacjonarnej  formule, umożliwiającej uczniom zarówno spotkanie z ekspertami, którzy pomogą im w przygotowaniu do matury, jak i z przedstawicielami uczelni z całego kraju.

Uczniowie wzięli udział w spotkaniach dotyczących planowanych zmian w egzaminie maturalnym od 2023 roku, przygotowania do matury z matematyki na poziomie podstawowym oraz niezmienników maturalnych na egzaminie z języka polskiego.

Co i gdzie studiować? Czym kierować się przy wyborze dalszej drogi kształcenia? Konsultacje z pracownikami uczelni pomogą młodzieży w wyborze najlepszego kierunku studiów.

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

1 września br. na szkolnej sali gimnastycznej odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023. Dyrektor szkoły – Pani Anna Jarząb – oraz Starosta Powiatu Kamieńskiego – Pan Józef Malec  – powitali wszystkich przybyłych oraz życzyli zdrowia i sukcesów w nowym roku szkolnym.

W trakcie inauguracji roku szkolnego prowadzący – Wiktoria Jagodzińska i Szymon Kruczek – przypomnieli ważną rocznicę: – Wrzesień to miesiąc cudownego babiego lata, dojrzewających kasztanów i spotkań z przyjaciółmi ze szkolnej ławy po wakacyjnej rozłące. Nie zawsze jednak tak było. Nie możemy zapomnieć, co wydarzyło się 1 września 1939 roku. O świcie wojska niemieckie zaatakowały państwo polskie. Tego dnia dźwięk pierwszego szkolnego dzwonka zagłuszyły syreny alarmowe, klasy nie doczekały się uczniów, a na miasta i wsie, na szkoły i obiekty kultury spadły bomby…

Droga młodzieży, życzymy Wam sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym, zacieśniania koleżeńskich relacji, a może i przyjaźni.


Rodzicom życzymy, aby towarzyszyli swoim dzieciom, wspomagali je w każdej sferze i pamiętali, że nauczyciel nie jest wrogiem, ale osobą, która nie tylko naucza, ona też widzi dzieci w sytuacjach rówieśniczych.


Wszystkim nauczycielom życzymy przede wszystkim spokoju i wytrwałości oraz siły psychicznej.
Oby nie opuściło Was poczucie sensu!

Niech dni spędzone w szkolnych murach przyniosą wiele radosnych chwil!

Apel przygotowały klasy: IV Lo i IV TH/TB pod opieką Pani Aleksandry Jakubowskiej – Skocz i Pani Kamili Oźmińskiej.                                                                                                                                                                     

Rozpoczęcie roku szkolnego

UCZNIOWIE TECHNIKUM BUDOWLANEGO NA KURSIE ARBORYSTY

W związku z realizacją projektu pn. „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” w dniach 20-24 czerwca 2022 r. odbył się kurs arborysty na poziomie podstawowym, w którym udział wzięło 18 uczniów Technikum budowlanego. Szkolenie poprowadzili wykwalifikowani instruktorzy, część teoretyczną pan Wojciech Zarzycki natomiast część praktyczną pan Marcin Szczotka, instruktor-asesor w ABA International, nauczyciel zawodu treeworker, instruktor wspinaczki z uprawnieniami UKFIS. Uczestnicy podczas kursu zdobyli nie tylko wiedzę na temat zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz wymogów prawno-organizacyjnych dla podmiotów organizujących pracę na wysokości, lecz również szereg umiejętności praktycznych m.in. umiejętność posługiwania się sprzętem przeznaczonym do pracy na wysokości, w szczególności do pracy na drzewach, umiejętność bezpiecznej organizacji prac na wysokości, ze szczególnym uwzględnieniem asekuracji. Każdy poziom szkolenia zakończony był egzaminem praktycznym, który pomyślnie zdali wszyscy uczniowie.

Projekt „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie placówek prowadzących kształcenie zawodowe i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

                                                                                                                                    Agnieszka Temkowicz

Koniec lekcji, klasówek i prac domowych – rok szkolny 2021/2022 zakończony!

W dniu 24 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów z naszej szkoły. Dzień zakończenia roku szkolnego to dla większości uczniów jeden z najbardziej oczekiwanych dni w całym roku.

W uroczystości oprócz Pani Dyrektor Anny Jarząb, Pani Wicedyrektor Małgorzaty Matys,  nauczycieli i uczniów wzięli udział zaproszeni goście Pan Bogdan Czaplicki, członek zarządu Powiatu Kamieńskiego, a także nauczyciele i uczniowie z Ukrainy, którzy dołączyli do naszej małej społeczności szkolnej.

W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom, wychowawcom i uczniom za cały rok bardzo ciężkiej pracy, za szereg osiągnięć, które sprawiły, że możemy
z wielką radością udać się na zasłużony wypoczynek.

Następnie głos zabrał Pan Bogdan Czaplicki, który wręczył Nagrodę
Starosty Kamieńskiego „Być najlepszym” Krzysztofowi Taborowki z klasy II TH, Dorocie Kruszynie z klasy I LO oraz Julii Czajkowskiej z klasy II TH.

Bardzo miłym akcentem dzisiejszej uroczystości było wręczenie dużej grupie uczniów świadectw z wyróżnieniem oraz nagród za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i godne reprezentowanie naszej szkoły w olimpiadach i konkursach przedmiotowych .

Na szczególne wyróżnienie zasłużyli wybitni sportowcy, którzy odebrali medale z rąk Pani Magdaleny Frankowskiej oraz uczniowie, którzy przez cały rok aktywnie pracowali na rzecz Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie Ci odebrali dyplomy z rąk opiekunów Pani Elżbiety Chocian i Anny Podorskiej. 

Po spotkaniu ogólnym, uczniowie poszczególnych klas udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, by we własnym gronie otrzymać świadectwa oraz podzielić się wakacyjnymi planami.

Dyrekcji szkoły, wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz uczniom życzymy słonecznych wakacji.

  1. Podorska, A. Kuryłowicz, M. Majek

UWAGA KANDYDACI DO KLAS I

Prosimy o dostarczanie dokumentów w godzinach  pracy Komisji Rekrutacyjnej
wg harmonogramu  – sala nr 9

L.p.DataGodziny pracy  
1.23.06.2022 r. (czwartek)10.00-13.00  
2.24.06.2022 r. (piątek)  9.00-15.00  
3.27.06.2022 r. (poniedziałek)  9.00-12.00  
4.28.06.2022 r. (wtorek)9.00-12.00  
5.29.06.2022 r. (środa)9.00-12.00  
6.08.07.2022 r. (piątek)  9.00 -12.00  
7.11.07.2022 r.(poniedziałek)9.00 -12.00  
8.12.07.2022 r. (wtorek)9.00 -12.00  
9.13.07.2022 r. (środa)  9.00-12.00  
10.14.07.2022 r. (czwartek)  9.00-12.00  
11.19.07.2022r. (wtorek)9.00 -12.00  
12.20.07.2022 r. (środa)9.00-12.00  
13.21.07.2022 r. (czwartek)9.00-12.00
14.25.07.2022 r. (poniedziałek)9.00-13.00  
15. 12.08.2022 r. (piątek)9.00-12.00

Z wizytą w stolicy Wielkopolski

W czwartek 09 czerwca 2022 r. uczniowie z  klasy II TH, III TH po gimnazjum oraz III LO po szkole podstawowej pojechali na wycieczkę do Poznania, stolicy Wielkopolski. Głównym celem wyjazdu było zwiedzenie Zamku Cesarskiego oraz Ogrodu Botanicznego.
Już podczas podróży mogliśmy podziwiać piękne widoki zza szyby pociągu.

Pierwszym przystankiem był Zamek Cesarski najważniejsza budowla Dzielnicy Cesarskiej, powstała dla ostatniego cesarza niemieckiego i króla Prus Wilhelma II. Zamek został zaprojektowany przez Franza Schwechtena, jednak wiele elementów wprowadzono
na życzenie Wilhelma II. Na terenie zamku mogliśmy zwiedzić również wystawę  Gaudíego. Gaudi to genialny architekt, wizjoner, „czarodziej architektury”. Jego modernistyczne, wręcz rewolucyjne koncepcje architektoniczne i wyjątkowy talent – wzbudzały i nadal wzbudzają – ogromne emocje. Na wystawie zaprezentowano ok. 150 eksponatów (planów, makiet, rysunków, rzeźb, mebli, elementów architektonicznych, ceramiki, fotografii, wideo), pochodzących z kolekcji hiszpańskich instytucji publicznych oraz prywatnych. Jest to pierwsza w Polsce, największa w Europie tak obszerna prezentacja dokonań hiszpańskiego architekta. 

Drugim przystankiem był Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – placówka naukowa i edukacyjna zlokalizowana w dzielnicy Ogrody, pełniąca jednocześnie funkcję publicznego parku. Nasze oczy cieszyły niezwykłe kompozycje roślin takich jak; sukulenty, rośliny strefy międzyzwrotnikowej, rośliny strefy podzwrotnikowej. Odwiedziliśmy dział biologii roślin, dział roślin ozdobnych, dział ekologiczno-geograficzny, dział geografii roślin, dział kolekcji dendrologicznych. Największe wrażenie wywarło na nas Alpinarium  gdzie  na 6000  m² zgromadzono ok. 1600 taksonów roślin z różnych pasm górskich stref od umiarkowanej po subarktyczną oraz ze strefy subantarktycznej. Okazy prezentowane są w układzie geograficznym oraz ekologicznym. Najbogatsza jest kolekcja roślin Karpat, a w szczególności Tatr. Zawiera ona ok. 350 taksonów ze stanowisk naturalnych, w tym wiele endemitów. Jest to jedno z najbogatszych alpinariów w Europie.

Czas w ogrodzie umilały wszędobylskie wiewiórki które nie odstępowały nas na krok. Oczywiście wycieczka do Poznania nie mogłaby się odbyć bez spaceru po Starym Mieście oraz degustacji rogali Marcińskich.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z naszej wyprawy.

E. Chocian, A.Podorska

Szkolne konkursy z języka angielskiego

W dniu 20.05.2022 odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Test sprawdził wiedzę uczniów z zakresu szeroko pojętej kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych. Pytania dotyczyły też znajomości geografii, historii i życia codziennego. W konkursie uczestniczyli chętni uczniowie z całej szkoły.

I miejsce zdobyli Maciej Malina (3TH-5) i Patryk Baranowski (2TB).

II miejsce otrzymała Justyna Kraszkiewicz (2LO) i Bartosz Sobczak (1LO).

III miejsce zdobyły Wiktoria Schremmer (2LO) i Roksana Hładun (3TH-4).

Wyróżnienie otrzymali Igor Ciechanowski (3TB-5), Daria Porosińska (3LO-4) i Radosław Kramarz (3TB-4).

Uczniowie mogli również wziąć udział w drugim konkursie i wykazać się swoją wiedzą, kreatywnością, umiejętnościami plastycznymi i wykonać LAPBOOKA na temat danego zagadnienia gramatycznego.

Za wykonanie lapbooka:

I miejsce otrzymali Arsen Kutsopei i Krzysztof Tabor z klasy 2TH.

II miejsce ex aequo zdobyły Marta Ładniak, Natasza Ambroziewicz, Emilia Tomków z klasy 1TH oraz Julia Czajkowska i Daria Huzarska z klasy 2TH.

III miejsce zostało przyznane ex aequo Wiktorii Hendzlik, Oliwii Wiewiórowskiej z 1LO oraz Aleksandrowi Michorzewskiemu, Nikoli Podlasińskiej oraz Roksanie Hładun z klasy 3TH-4.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie!

Laura Przybysławska

Daria Hurbik