II ETAP KONKURSU EKOLOGICZNEGO

We wtorek , 8 listopada  odbyły się szkolne eliminacje do XV  KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ  – Barzkowice  2016, organizowane przez Elżbietę Chocian  i Annę Podorską.  Konkurs składa się z dwóch etapów,  I etap to eliminacje szkolne a  II etap to finał w ZODR w Barzkowicach.  Do testu przygotowanego przez zespół Barzkowickiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, który odbędzie się 25 listopada2016 r. zakwalifikowali się:

  1. Szymon Sawicki
  2. Kacper Laskowski

20161108_091808_hdr 20161108_091751_hdr 20161108_091803_hdr