Informacje związane ze szkołą

Technik architektury krajobrazu

Zawód technik architektury krajobrazu cieszy się dużym zainteresowaniem absolwentów gimnazjów, ze względu na rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na absolwentów, a także ze względów natury estetycznej i artystycznej, związanej z efektami pracy w tym zawodzie. Zawód ten spełnia zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów zajmujących się szczególnym rodzajem ochrony i kształtowania środowiska jakim jest projektowanie, urządzanie, rewaloryzacja i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu. Ukończenie tego typu technikum daje ogromne możliwości zatrudnienia w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Nauka w Technikum trwa 4 lata.

Technik architektury krajobrazu może:

  • założyć własną firmę projektową i wykonawczą (np. kierunkowo wyspecjalizowaną),
  • pracować w firmach branżowych, które poszukują specjalistów z zakresu architektury krajobrazu, firmach marketingowych w Polsce i poza jej granicami,
  • pracować w jednostkach samorządu terytorialnego (Urzędy Miast i Gmin) na stanowiskach związanych z utrzymaniem terenów  zielonych,
  • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

Absolwent naszej szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni,
  • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

Predyspozycje kandydata: pomocna jest wyobraźnia przestrzenna, zdolności manualne oraz poczucie estetyki, jak również zainteresowania związane z fotografią.

Kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu:

  • R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
  • R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.