Informacje związane ze szkołą

Technik budownictwa

Technikum kształcące w zawodzie technik budownictwa przygotowuje absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, sporządzania obmiarów i kosztorysów oraz sprawowania nadzoru budowlanego itp. Uzyskanie tytułu technika budownictwa pozwoli Ci na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, w laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracji budynków, w biurach projektów w charakterze asystentów projektanta, jak również daje możliwość prowadzenia własnej firmy budowlanej. Budownictwo to nie tylko praca przy realizacji inwestycji, ale także konieczność prowadzenia wielu czynności o charakterze dokumentacyjnym i administracyjnym, zatem na atrakcyjne oferty pracy mogą liczyć zarówno absolwenci, jak i absolwentki. Zdobycie dyplomu technika budownictwa pozwala na uzyskanie ograniczonych uprawnień budowlanych. Nauka trwa 4 lata.

W tym typie Technikum nauczysz się min:

  • jak prowadzić roboty budowlane i kierować zespołami
  • opracowywać dokumentację budowlaną,
  • sporządzać obmiary robót i kosztorysy,
  • jak sprawować nadzór budowlany,
  • efektywnie wykorzystywać znajomość prawa budowlanego.

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe, podczas których mają możliwość wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę w praktyce. Nauka trwa 4 lata, w tym czasie uczniowie zdobywają trzy kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik budownictwa.

Kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa:

  • B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
  • B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.
  • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.