Informacje związane ze szkołą

Technik hotelarstwa

W trakcie nauki uczniowie poznają zasady obsługi gościa hotelowego w obiekcie hotelarskim, przygotowania pokoju hotelowego na przyjęcie gości, obsługi gości
w restauracjach wszystkich kategorii, zasady organizacji kongresów, zjazdów oraz imprez okolicznościowych, planują wyposażenie wnętrz obiektów hotelarskich. Oprócz tego poznają zasady rządzące marketingiem w hotelarstwie, przepisy prawa dotyczące hotelarstwa, różnorodne techniki prac biurowych i korespondencję hotelową. Ukończenie Technikum hotelarskiego to szansa na znalezienie ciekawej pracy zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Nauka w Technikum kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa trwa 4 lata.

Absolwent Technikum hotelarskiego:

  • może pracować min: w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, schroniskach, a także w jednostkach transportowych przedsiębiorstw żeglugowych i kolejowych,
  • może być zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach,
  • może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

Uczniowie w trakcie nauki odbywają praktyki zawodowe. Realizując program praktyk współpracujemy z najlepszymi hotelami min: w Międzyzdrojach, Świnoujściu, Szczecinie, Goleniowie. Zapewniamy zdobycie doświadczenia zawodowego już na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Technikum oferuje:

  1. Możliwość zdobycia zawodu technika hotelarstwa.
  2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną.
  3. Przygotowanie ogólnokształcące.
  4. Praktykę w hotelach wiodących na rynku w branży.
  5. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym.

Kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa:

  • T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.
  • T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.