Informacje związane ze szkołą

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym. Technikum przygotowuje wszechstronnie w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych
z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej w budownictwie, energetyce jak również w administracji publicznej na stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej jak i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem źródeł energii odnawialnej. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy.

Nauka w szkole trwa 4 lata. Absolwenci będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej a w szczególności do:

  • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
  • planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;
  • organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
  • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
  • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;
  • obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych;
  • biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;
  • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej.

Kształcenie techników w zakresie urządzeń i systemów energii odnawialnej będzie odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy i gospodarki, wywołane wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energii odnawialnej:

  • B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
  • B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.