Informacje związane ze szkołą

Grono pedagogiczne

Dyrektor: mgr Anna Jarząb

Wicedyrektor: mgr inż. Małgorzata Matys

Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie:

BAŁUKA ROBERT – religia
CHOCIAN ELŻBIETA – geografia, przedmioty zawodowe, przedsiębiorczość, doradca zawodowy
FRANKOWSKA MAGDALENA – wychowanie fizyczne
GAJDA ROBERT – matematyka
GRADZIŃSKI PIOTR-przedmioty zawodowe
HURBIK DARIA – język angielski, przedmioty zawodowe
JAKUBOWSKA-SKOCZ ALEKSANDRA – język polski, wiedza o kulturze
JARZĄB ANNA – język niemiecki
JASIEWICZ EUGENIUSZ – przedmioty zawodowe
KŁOSZEWSKA WANDA – przedmioty zawodowe
KIERZYNKOWSKA MAGDALENA- matematyka
KURYŁOWICZ ANNA – przedmioty zawodowe
LASKOWSKA GRAŻYNA – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
MACKIEWICZ WIOLETTA – pedagog, doradca zawodowy
MAJEK MIROSŁAW – informatyka, technologia informacyjna
MATYS MAŁGORZATA – chemia, kierownik internatu
MRÓZ MARZENA – wychowawca w internacie
OŻYŃSKA ALICJA – matematyka
OŹMIŃSKA KAMILA – historia, wiedza o społeczeństwie
PODORSKA ANNA – biologia, przyroda, wychowawca w internacie
PRZYBYSŁAWSKA Laura – język angielski
ROMASZKO EDYTA – bibliotekarz, wychowawca w internacie
STOGOWSKA KAMILA – wychowanie fizyczne
STRZELCZYK DANIEL – plastyka
STRZELCZYK KATARZYNA – język polski, etyka, wychowawca w internacie
TEMKOWICZ AGNIESZKA – język niemiecki, przedmioty zawodowe
WENTA ANNA – język polski, wiedza o kulturze
WIERZBICKI IRENEUSZ – fizyka, przedmioty zawodowe, matematyka