Informacje związane ze szkołą

O szkole

Witamy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie serdecznie zapraszają absolwentów gimnazjów do swojego grona. W ZSP można kontynuować naukę i zdobywać kwalifikacje zawodowe w kilku interesujących typach szkół.

Są to: Technikum kształcące w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik reklamy oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu: ogólnym, wojskowym i sportowym: wodniackim lub piłka nożna.

W każdym typie szkoły, w którym kształcimy kreujemy model absolwenta, który jest osobą komunikatywną, otwartą na problemy innych i odpowiedzialną. Nasi absolwenci cechują się umiejętnościami korzystania z różnych źródeł informacji, znajomością języków obcych oraz wszechstronną wiedzą ogólną. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowuje do świadomego wyboru przyszłej drogi życia oraz kariery zawodowej.

Do dyspozycji uczniów jest m.in. : wyremontowana sala gimnastyczna, siłownia, dwie sale multimedialne do nauki języków obcych, dwie sale komputerowe oraz biblioteka, która w styczniu 2008 r. otrzymała Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Szkoła posiada również internat, który jest wyposażony w zaplecze socjalne, świetlicę, internacką kuchenkę i na miejscu stołówkę. Pokoje są 4-osobowe, mieszkańcy internatu mają dostęp do sali gimnastycznej i siłowni. Koszt pobytu w internacie to koszt jedynie wyżywienia.

Na terenie ZSP funkcjonuje również Szkolny Ośrodek Kariery. Jest to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę o sobie, uczą się odnaleźć swoje miejsce w życiu zawodowym, poznają zasady rządzące rynkiem pracy, uzyskują informacje o lokalnym rynku pracy oraz poznają zasady prawa pracy. W szkolnym ośrodku kariery zatrudniony jest wykwalifikowany doradca zawodowy. Przyjazna atmosfera panująca w szkole pozwala wszystkim czuć się w niej dobrze i bezpiecznie.

Misja szkoły:

Jesteśmy po to, aby nauczać, wychowywać i inspirować do mądrej wolności.

Wizja szkoły:

  • Szkoła stwarza warunki dla wszechstronnego rozwoju ucznia, jego wiedzy i umiejętności oraz przygotowuje do radzenia sobie w dorosłym życiu osobistym i zawodowym.
  • Szkoła jest w dobrych relacjach między nauczycielami, uczniami
    i rodzicami.
  • Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym i przedsiębiorcami.
  • Szkoła promuje swoje osiągnięcia oraz mocne strony.
  • Szkoła jest przyjazna i bezpieczna dla uczniów.
  • Szkoła dopełnia obietnic, które daje uczniom.