Informacje dla uczniów ZSP w Wolinie

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Organizacja roku szkolnego 2022/2023
01 września 2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
23 grudnia 2022 r. – 1 stycznia 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna
13 lutego – 26 lutego 2023 r. Ferie zimowe
6 – 11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna
28 kwietnia 2023 r. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
4 – 23 maja 2023 r.
Egzamin maturalny w terminie głównym
sesja 1. Zima (styczeń – luty 2023 r.)
sesja 2. Lato (czerwiec – lipiec 2023 r.)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
23 czerwca 2023 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne:

  • 16.09.2022 r.
  • 14.10.2022 r.
  • 31.10.2022 r.
  • 21.03.2023 r.
  • 02.05.2023 r.
  • 04 – 05.05.2023 r.
  • 08.05.2023 r.
  • 01.06.2023 r.
  • 09.06.2023 r.

 

Organizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie w roku szkolnym 2021/2022*

Rodzaj klas Czas trwania semestrów Termin wystawiania zagrożeń, propozycji ocen z zachowania Ostateczny termin wystawiania ocen Termin Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej Termin Rady Pedagogicznej podsumowującej
Klasy programowe najwyższe (III LO-3, IV TH, IV TB)                semestr I

 

01.09.2021 – 23.01.2022

13.01.2022 r.

 

do godz. 14.00 włącznie

20.01.2022 r.

 

do godz.12.00 włącznie

24.01.2022 r. godz.15.00 27.01.2022 r. godz.15.00
semestr II

 

24.01.2022 – 27.04.2022

20.04.2022 r.

 

do godz. 14.00 włącznie

26.04.2022 r.

 

do godz. 10.00 włącznie

27.04.2022 r. godz.15.00  
Pozostałe klasy ZSP semestr I

 

01.09.2021 – 23.01.2022

13.01.2022 r.

 

do godz. 14.00 włącznie 

20.01.2022 r.

 

do godz.12.00 włącznie

24.01.2022 r. godz.15.00 27.01.2022 r. godz.15.00
semestr II

 

24.01.2022 – 24.06.2022

10.06.2022 r.

 

do godz. 14.00 włącznie

21.06.2022 r.

 

do godz. 10.00 włącznie

22.06.2022 r. gdz.15.00 27.06.2022 r.

 

godz.10.00

*terminy mogą ulec zmianie ze względu na ustalenia MEN

 

Harmonogram praktyk zawodowych technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie rok szkolny 2022/2023

Zawód/
Symbol cyfrowy zawodu
Klasa Wymiar praktyk zawodowych Termin
technik hotelarstwa/
422402
trzecia 4 tygodnie
(160 godz.)
19.09.2022 r.- 4.10.2022 r.
       
       

Uwaga ! Z przyczyn niezależnych od szkoły terminy praktyk mogą ulec zmianom.