Informacje dla przyszłych uczniów ZSP w Wolinie

Rekrutacja

W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy absolwentów szkoły podstawowej
 do następujących typów szkół:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  4 – LETNIE

Liceum Ogólnokształcące o profilu humanistycznym:

Przedmioty rozszerzone:

język polski, język angielski

język polski, historia

Liceum Ogólnokształcące o profilu przyrodniczym:

Przedmioty rozszerzone:

biologia, geografia

biologia, chemia

TECHNIKUM 5 – LETNIE KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH:

  • technik hotelarstwa

przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski

  • technik budownictwa

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

  • technik reklamy (minimum 10 osób)

przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  3 – LETNIA

  • szkutnik
  • elektryk
  • stolarz