Informacje dla przyszłych uczniów ZSP w Wolinie

Rekrutacja

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy absolwentów szkoły podstawowej  do następujących typów szkół:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  4 – LETNIE

Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym:

Przedmioty rozszerzone:

biologia, geografia

TECHNIKUM 5 – LETNIE KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH:

  • technik hotelarstwa

przedmiot rozszerzony:  język angielski

  • technik budownictwa

przedmiot rozszerzony: matematyka

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  3 – LETNIA

  • szkutnik
  • elektryk
  • stolarz
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • pracownik obsługi hotelowej

DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW