Informacje dla rodziców naszych uczniów

Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2016/2017
01.09.2016 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
16.09.2016 Święto szkoły
23.12 – 31.12.2016 Zimowa przerwa świąteczna
12.01 – 23.02.2017 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja 1
13.02 – 26.02.2017 Ferie zimowe
13.04 – 18.04.2017 Wiosenna przerwa świąteczna
28.04.2017 Zakończenie roku szkolnego w klasach programowo najwyższych
04.05 – 26.05.2017 Egzamin maturalny w sesji wiosennej
12.06 – 13.06.2017 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
20.06 – 08.07.2017 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – sesja 2
23.06.2017 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:
16.09.2016
14.10.2016
31.10.2016
21.03.2017
02.05.2017
04.05 – 05.05.2017
08.05.2017
16.06.2017

Menu