Informacje dla rodziców naszych uczniów

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Organizacja roku szkolnego 2021/2022
01 września 2021 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
23 grudnia 2021 – 31 grudnia 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna
31 stycznia – 13 luty 2022 r. Ferie zimowe
14 – 19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
29 kwietnia 2022 r. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
04 – 23 maja 2022 r. Egzamin maturalny w terminie głównym
sesja 1. Zima (styczeń 2022 r.)
sesja 2. Lato (czerwiec – lipiec 2022 r.)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
24 czerwca 2022 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne:

  • 17.09.2021 r.
  • 14-15.10.2021 r.
  • 02.11.2021 r.
  • 12.11.2021 r.
  • 07.01.2022 r.
  • 04 – 06.05.2022 r.
  • 17.06.2022 r.