Informacje dla rodziców naszych uczniów

Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2019/2020
02 września 2019 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31 grudnia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
10 lutego – 23 lutego 2020 r. Ferie zimowe
09 – 14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
24 kwietnia 2020 r. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
04 – 22 maja 2020 r. Egzamin maturalny w sesji wiosennej
sesja 1. Zima (styczeń – luty 2020 r.)
sesja 2. Lato (czerwiec – lipiec 2020 r.)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
26 czerwca 2020 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne:

18.09.2019 r.
14.10.2019 r.
31.10.2019 r.
02.01.2020 r.
03.01.2020 r.
04.05.2020 r.
05.05.2020 r.
06.05.2020 r.
01.06.2020 r.
12.06.2020 r.