Informacje dla rodziców naszych uczniów

Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2020/2021
01 września 2020 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
23 grudnia 2020 – 03 stycznia 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna
04 stycznia – 17 stycznia 2021 r. Ferie zimowe
01 – 06 kwietnia 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna
30 kwietnia 2021 r. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
04 – 20 maja 2021 r. Egzamin maturalny w terminie głównym
sesja 1. Zima (styczeń – luty 2021 r.)
sesja 2. Lato (czerwiec – lipiec 2021 r.)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
25 czerwca 2021 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne:

18.09.2020 r.
14.10.2020 r.
30.10.2020 r.
02.11.2020 r.
21 – 22.12.2020 r.
04 -06.05.2021 r.
04.06.2021 r..