Informacje dla rodziców naszych uczniów

Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2017/2018
04 września 2017 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
19.09.2017 Święto szkoły
23 – 31 grudnia 2017 r. Zimowa przerwa świąteczna
10 stycznia – 17 lutego 2018 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja 1
15 – 28 stycznia 2018 r. Ferie zimowe
29 marca – 03 kwietnia 2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna
27 kwietnia 2018 r. Zakończenie roku szkolnego w klasach programowo najwyższych
04 – 25 maja 2018 r. Egzamin maturalny w sesji wiosennej
19 czerwca – 4 lipca 2018 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – sesja 2
22 czerwca 2018 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. Ferie letnie

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

19.09.2017 r.

30 – 31.10.2017 r.

21.03.2018 r.

30.04.2018

02.05.2018 r.

04.05.2018 r.

07 – 08.05.2018 r.

01.06.2018 r.

Menu