Informacje związane ze szkołą

Grono pedagogiczne

Dyrektor: mgr Anna Jarząb

Wicedyrektor: mgr inż. Małgorzata Matys

Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie:

ks. Bałuka Robert – religia
Chocian Elżbieta – geografia, przedsiębiorczość, doradca zawodowy
Dowgiałło Elżbieta – matematyka
Frankowska Magdalena – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Gajda Robert  – matematyka
Hurbik Daria – język angielski, przedmioty zawodowe hotelarskie
Jakubowska-Skocz Aleksandra – język polski
Jarząb Anna – język niemiecki
Kłoszewska Wanda – przedmioty zawodowe budowlane
Kierzynkowska Magdalena – matematyka
Kuryłowicz Anna – przedmioty zawodowe hotelarskie
Laskowska Grażyna – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
Łukaszewicz Iwona – język angielski
Mackieiwcz Wioletta – pedagog, doradca zawodowy
Maliszewska Monika – psycholog
Majek Mirosław – informatyka, technologia informacyjna
Matecka Kamila – wychowanie fizyczne
Matys Małgorzata – chemia, kierownik internatu
Mróz Marzena – wychowawca w internacie
Ożyńska Alicja – matematyka
Ożyńska Małgorzata – wychowawca w internacie
Oźmińska Kamila – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość
Podorska Anna – biologia, przyroda, wychowawca w internacie
Rek Magdalena – przedmioty zawodowe budowlane
Romaszko Edyta – bibliotekarz, wychowawca w internacie
Strzelczyk Daniel – plastyka
Strzelczyk Katarzyna – język polski, etyka
Temkowicz Agnieszka – język niemiecki, przedmioty zawodowe hotelarskie
Wenta Anna – język polski
Wierzbicki Ireneusz  – fizyka