Informacje dla uczniów ZSP w Wolinie

Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2018/2019
03 września 2018 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31 grudnia 2018 r. Zimowa przerwa świąteczna
28 stycznia – 10 lutego 2019 r. Ferie zimowe
18 – 23 kwietnia 2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna
26 kwietnia 2019 r. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
06 – 25 maja 2019 r. Egzamin maturalny w sesji wiosennej
sesja 1. Zima (styczeń – luty 2019 r.)
sesja 2. Lato (czerwiec – lipiec 2019 r.)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
19 czerwca 2019 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
20 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne:

28.09.2018 r.

31.10.2018 r.

02.11.2018 r.

21.03.2019 r.

29.04.2019 r.

30.04.2019 r.

02.05.2019 r.

06.05.2019 r.

07.05.2019 r.

08.05.2019 r.

 

Organizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w roku szkolnym 2018/2019*

Rodzaj klas Czas trwania semestrów Termin wystawiania zagrożeń, propozycji ocen z zachowania Ostateczny termin wystawiania ocen Termin Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej Termin Rady Pedagogicznej podsumowującej
Klasy programowe najwyższe
(III LO, IV TB, IV TH)
semestr I
03.09.2018 – 18.01.2019
08.01.2019 r.
do godz. 14.00 włącznie
15.01.2019 r.
do godz.14.00 włącznie
17.01.2019 r. godz.15.00 24.01.2019 r. godz.15.00
semestr II
21.01.2019 – 26.04.2019
08.04.2019 r.
do godz. 14.00 włącznie
15.04.2019 r.
do godz. 10.00 włącznie
 17.04.2019 r. godz.14.00
Pozostałe klasy ZSP
(I LO, II LO, II TOR, I TB, III TB, I TH, II TH, III TH)
semestr I
03.09.2017 – 18.01.2019
08.01.2019 r.
do godz. 14.00 włącznie
15.01.2019 r.
do godz.14.00 włącznie
17.01.2019 r. godz.15.00 24.01.2019 r. godz.15.00
semestr II
21.01.2019 – 19.06.2019
29.05.2019 r.
do godz. 12.00 włącznie
13.06.2019 r.
do godz. 14.00 włącznie
 14.06.2019 r. godz.14.00 27.06.2019 r.
godz.9.00

*terminy mogą ulec zmianie ze względu na ustalenia MEN

Harmonogram praktyk zawodowych technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie rok szkolny 2018/2019

Zawód/
Symbol cyfrowy zawodu
Klasa Wymiar praktyk zawodowych Termin
technik hotelarstwa/
422402
 druga

4 tygodnie
(160 godz.)

 07.05.2019r.- 01.06.2019r.
technik hotelarstwa/
422402
trzecia

4 tygodnie
(160 godz.)

 07.05.2019r.- 01.06.2019r.
technik organizacji reklamy/
333906
 trzecia

4 tygodnie
(160 godz.)

 07.05.2019r.- 01.06.2019r.

Uwaga ! Z przyczyn niezależnych od szkoły terminy praktyk mogą ulec zmianom.

 

Menu