Informacje dla uczniów ZSP w Wolinie

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Organizacja roku szkolnego 2021/2022
01 września 2021 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
23 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna
31 stycznia – 13 lutego 2022 r. Ferie zimowe
14 – 19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
29 kwietnia 2022 r. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
4 – 23 maja 2022 r. Egzamin maturalny w terminie głównym
sesja 1. Zima (styczeń 2022 r.)
sesja 2. Lato (czerwiec – lipiec 2022 r.)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
24 czerwca 2022 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne:

17.09.2021 r.
14-15.10.2021 r.
02.11.2021 r.
12.11.2021 r.
07.01.2022 r.
04-06..05.2022 r
17.06.2022 r.

Organizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie w roku szkolnym 2021/2022*

Rodzaj klas Czas trwania semestrów Termin wystawiania zagrożeń, propozycji ocen z zachowania Ostateczny termin wystawiania ocen Termin Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej Termin Rady Pedagogicznej podsumowującej
Klasy programowe najwyższe (III LO-3, IV TH, IV TB)                semestr I

01.09.2021 – 23.01.2022

13.01.2022 r.

do godz. 14.00 włącznie

20.01.2022 r.

do godz.12.00 włącznie

24.01.2022 r. godz.15.00 27.01.2022 r. godz.15.00
semestr II

24.01.2022 – 27.04.2022

20.04.2022 r.

do godz. 14.00 włącznie

26.04.2022 r.

do godz. 10.00 włącznie

27.04.2022 r. godz.15.00
Pozostałe klasy ZSP semestr I

01.09.2021 – 23.01.2022

13.01.2022 r.

do godz. 14.00 włącznie 

20.01.2022 r.

do godz.12.00 włącznie

24.01.2022 r. godz.15.00 27.01.2022 r. godz.15.00
semestr II

24.01.2022 – 24.06.2022

10.06.2022 r.

do godz. 14.00 włącznie

21.06.2022 r.

do godz. 10.00 włącznie

22.06.2022 r. gdz.15.00 27.06.2022 r.

godz.10.00

*terminy mogą ulec zmianie ze względu na ustalenia MEN

Harmonogram praktyk zawodowych technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie rok szkolny 2021/2022

Zawód/
Symbol cyfrowy zawodu
Klasa Wymiar praktyk zawodowych Termin
technik hotelarstwa/
422402
 druga

4 tygodnie
(160 godz.)

20.09.2021r.- 15.10.2021r.
technik hotelarstwa/
422402
trzecia

4 tygodnie
(160 godz.)

20.09.2021r.- 15.10.2021r.
technik budownictwa/
311204
 trzecia

4 tygodnie
(160 godz.)

20.09.2021r.- 15.10.2021r.

Uwaga ! Z przyczyn niezależnych od szkoły terminy praktyk mogą ulec zmianom.