Informacje dla uczniów ZSP w Wolinie

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Organizacja roku szkolnego 2020/2021
01 września 2020 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
23 grudnia 2020 r. – 03 stycznia 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna
04 stycznia – 17 stycznia 2021 r. Ferie zimowe
1 – 6 kwietnia 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna
30 kwietnia 2021 r. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
4 – 20 maja 2021 r. Egzamin maturalny w sesji wiosennej
sesja 1. Zima (styczeń – luty 2021 r.)
sesja 2. Lato (czerwiec – lipiec 2021 r.)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
25 czerwca 2021 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne:

18.09.2020 r.
14.10.2020 r.
30.10.2020 r.
02.11.2020 r.
21 – 22.12.2020 r.
04 – 06.05.2021 r.
04.06.2021 r.

Organizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie w roku szkolnym 2020/2021*

Rodzaj klas Czas trwania semestrów Termin wystawiania zagrożeń, propozycji ocen z zachowania Ostateczny termin wystawiania ocen Termin Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej Termin Rady Pedagogicznej podsumowującej
Klasy programowe najwyższe
(III LO, IV TH, IV TB)
semestr I
01.09.2020 – 25.01.2021
17.12.2020 r.
do godz. 14.00 włącznie
25.01.2021 r.
do godz.12.00 włącznie
26.01.2021 r. godz.14.00 04.02.2021 r. godz.15.00
semestr II
26.01.2021 – 30.04.2021
16.04.2021 r.
do godz. 14.00 włącznie
26.04.2021 r.
do godz. 10.00 włącznie
 28.04.2021 r. godz.15.00
Pozostałe klasy ZSP semestr I
01.09.2020 – 25.01.2020
17.12.2020 r.
do godz. 14.00 włącznie
25.01.2021 r.
do godz.12.00 włącznie
26.01.2021 r. godz.15.00 04.02.2021 r. godz.15.00
semestr II
26.01.2021 – 25.06.2021
11.06.2021 r.
do godz. 14.00 włącznie
21.06.2021 r.
do godz. 10.00 włącznie
 23.06.2021 r. godz.15.00 30.06.2021 r.
godz.10.00

*terminy mogą ulec zmianie ze względu na ustalenia MEN

Harmonogram praktyk zawodowych technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie rok szkolny 2020/2021

Zawód/
Symbol cyfrowy zawodu
Klasa Wymiar praktyk zawodowych Termin
technik hotelarstwa/
422402
 druga

4 tygodnie
(160 godz.)

14.09.2020 r.- 09.10.2020 r.
technik hotelarstwa/
422402
trzecia

4 tygodnie
(160 godz.)

14.09.2020 r.- 09.10.2020 r.
technik budownictwa/
311204
 trzecia

4 tygodnie
(160 godz.)

14.09.2020 r.- 09.10.2020 r.

Uwaga ! Z przyczyn niezależnych od szkoły terminy praktyk mogą ulec zmianom.