Informacje dla uczniów ZSP w Wolinie

Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2016/2017
01 września 2016 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31 grudnia 2016 r. Zimowa przerwa świąteczna
13 – 26 lutego 2017 r. Ferie zimowe
13 – 18 kwietnia 2017 r. Wiosenna przerwa świąteczna
28 kwietnia 2017 r. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
04 – 26 maja 2017 r. Egzamin maturalny w sesji wiosennej
12 – 13 czerwca 2017 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
sesja 1. 12 stycznia – 23 lutego 2017 r.
sesja 2. 20 czerwca – 8 lipca 2017 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
23 czerwca 2017 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r. Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne:

16.09.2016 r.
14.10.2016 r.
31.10.2016 r.
21.03.2017 r.
02.05.2017 r.
04 – 05.05.2017 r.
08.05.2017
16.06.2017

 

Organizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w roku szkolnym 2016/2017*

Rodzaj klas Czas trwania semestrów Termin wystawiania zagrożeń, propozycji ocen z zachowania Ostateczny termin wystawiania ocen Termin Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej Termin Rady Pedagogicznej podsumowującej
Klasy programowe najwyższe
(III LO, IV TAK, IV TB, IV TH)
semestr I
01.09.2016 – 13.01.2017
05.01.2017 r.
do godz. 14.00 włącznie
11.01.2017 r.
do godz.10.00 włącznie
12.01.2017 r. godz.15.00 18.01.2017 r. godz.15.00
semestr II
16.01.2017 – 28.04.2017
12.04.2017 r.
do godz. 14.00 włącznie
24.04.2017 r.
do godz. 10.00 włącznie
 25.04.2017 r. godz.15.00
Pozostałe klasy ZSP
(I LO, II LO, I TOR,
II TB, III TB, I TH, II TH, III TH)
semestr I
01.09.2016 – 13.01.2017
05.01.2017 r.
do godz. 14.00 włącznie
11.01.2017 r.
do godz.10.00 włącznie
12.01.2017 r. godz.15.00 18.01.2017 r. godz.15.00
semestr II
16.01.2016 – 23.06.2017
14.06.2017r.
do godz. 14.00 włącznie
20.06.2017 r.
do godz. 10.00 włącznie
 21.06.2017 r. godz.14.00 sierpień 2017 r.
godz.10.00

*terminy mogą ulec zmianie ze względu na ustalenia MEN

Harmonogram praktyk zawodowych technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie rok szkolny 2016/2017

Zawód/
Symbol cyfrowy zawodu
Klasa Wymiar praktyk zawodowych Termin
technik hotelarstwa/
422402
 druga

4 tygodnie
(160 godz.)

 04.05.2017r.- 31.05.2017r.
technik hotelarstwa/
422402
trzecia

4 tygodnie
(160 godz.)

 04.05.2017r.- 31.05.2017r.
technik budownictwa/
311204
 trzecia

4 tygodnie
(160 godz.)

 04.05.2017r.- 31.05.2017r.

Uwaga ! Z przyczyn niezależnych od szkoły terminy praktyk mogą ulec zmianom.

Harmonogram prac związanych z zakończeniem nauki dla uczniów klas programowo najwyższych (III LO, IV TB, IV TH, IV TAK) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Zdarzenia – czynności Terminy Odpowiedzialni za realizację
1. Ostateczny termin wystawienia propozycji
ocen semestralnych z zajęć edukacyjnych, ocen niedostatecznych (zagrożeń) oraz
propozycji ocen zachowania

do godz. 14.00 12.04.2017 r. włącznie

Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów
2. Poinformowanie ucznia i jego rodziców o
przewidywanej ocenie niedostatecznej oraz propozycji ocen z pozostałych
zajęć edukacyjnych i zachowania

12.04.2017 r. (włącznie)

Wychowawcy klas
(fakt poinformowania odnotować w dzienniku)
– Dzień otwarty
3. Posiedzenie Komisji Przedmiotowych oraz Zespołu Wychowawczego

19-21.04.2017 r.

Przewodniczący komisji
4. Wystawienie ocen semestralnych

do godz. 10:00
do 24.04.2017 r.
włącznie

Nauczyciele uczący
poszczególnych przedmiotów
5. Składanie kart obiegowych
w sekretariacie szkoły w celu rozliczenia końcowego.

do 26.04.2017 r. włącznie

Przewodniczący klas
III LO, IV TB, IV TH, IV TAK
6. Posiedzenie klasyfikacyjnej
Rady Pedagogicznej

25.04.2017 r.
godz. 14.00

Dyrektor Szkoły
7. Przedłożenie świadectw
do podpisu do Dyrektora Szkoły

do 27.04.2017 r.
do godz. 15.00

Wychowawcy klas
8. Uroczysty apel

28.04.2017 r.
godz. 12.00

Wychowawcy klas
II LO, III TZ
 Przewodniczący klas
III LO, IV TB, IV TH, IV TAK

 

Menu