Informacje dla uczniów ZSP w Wolinie

Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2019/2020
02 września 2019 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31 grudnia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
10 lutego – 23 lutego 2019 r. Ferie zimowe
9 – 14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
24 kwietnia 2020 r. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
4 – 22 maja 2020 r. Egzamin maturalny w sesji wiosennej
sesja 1. Zima (styczeń – luty 2020 r.)
sesja 2. Lato (czerwiec – lipiec 2020 r.)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
26 czerwca 2020 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne:

18.09.2019 r.
14.10.2019 r.
31.10.2019 r.
02.01.2020 r.
03.01.2020 r.
04.05.2020 r.
05.05.2020 r.
06.05.2020 r.
01.06.2020 r.
12.06.2020 r.

Organizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie w roku szkolnym 2019/2020*

Rodzaj klas Czas trwania semestrów Termin wystawiania zagrożeń, propozycji ocen z zachowania Ostateczny termin wystawiania ocen Termin Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej Termin Rady Pedagogicznej podsumowującej
Klasy programowe najwyższe
(III LO, IV TOR, IV TH)
semestr I
02.09.2019 – 19.01.2020
20.12.2019 r.
do godz. 14.00 włącznie
16.01.2020 r.
do godz.14.00 włącznie
20.01.2020 r. godz.15.00 28.01.2020 r. godz.15.00
semestr II
20.01.2020 – 24.04.2020
08.04.2020 r.
do godz. 14.00 włącznie
20.04.2020 r.
do godz. 10.00 włącznie
 22.04.2020 r. godz.14.00
Pozostałe klasy ZSP semestr I
02.09.2019 – 19.01.2020
20.12.2020 r.
do godz. 14.00 włącznie
16.01.2020 r.
do godz.14.00 włącznie
20.01.2020 r. godz.15.00 28.01.2020 r. godz.15.00
semestr II
20.01.2020 – 26.06.2020
09.06.2020 r.
do godz. 14.00 włącznie
19.06.2020 r.
do godz. 10.00 włącznie
 23.06.2020 r. godz.15.00 03.07.2020 r.
godz.10.00

*terminy mogą ulec zmianie ze względu na ustalenia MEN

Harmonogram praktyk zawodowych technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie rok szkolny 2019/2020

Zawód/
Symbol cyfrowy zawodu
Klasa Wymiar praktyk zawodowych Termin
technik hotelarstwa/
422402
 druga

4 tygodnie
(160 godz.)

16.09.2019 r.- 11.10.2019 r.
technik hotelarstwa/
422402
trzecia

4 tygodnie
(160 godz.)

16.09.2019 r.- 11.10.2019 r.
technik budownictwa/
311204
 trzecia

4 tygodnie
(160 godz.)

16.09.2019 r.- 11.10.2019 r.

Uwaga ! Z przyczyn niezależnych od szkoły terminy praktyk mogą ulec zmianom.