Informacje dla uczniów ZSP w Wolinie

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Organizacja roku szkolnego 2022/2023
01 września 2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
23 grudnia 2022 r. – 1 stycznia 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna
13 lutego – 26 lutego 2023 r. Ferie zimowe
6 – 11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna
28 kwietnia 2023 r. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
4 – 23 maja 2023 r.
Egzamin maturalny w terminie głównym
sesja 1. Zima (styczeń – luty 2023 r.)
sesja 2. Lato (czerwiec – lipiec 2023 r.)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
23 czerwca 2023 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne:

  • 16.09.2022 r.
  • 14.10.2022 r.
  • 31.10.2022 r.
  • 21.03.2023 r.
  • 02.05.2023 r.
  • 04 – 05.05.2023 r.
  • 08.05.2023 r.
  • 01.06.2023 r.
  • 09.06.2023 r.
           
           
         
           
         

Harmonogram praktyk zawodowych technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie rok szkolny 2022/2023

Zawód/
Symbol cyfrowy zawodu
Klasa Wymiar praktyk zawodowych Termin
technik hotelarstwa/
422402
trzecia 4 tygodnie
(160 godz.)
19.09.2022 r.- 4.10.2022 r.

technik hotelarstwa/ 422402

trzecia 4 tygodnie
(160 godz.)
19.09.2022r.- 04.10.2022r.
technik budownictwa/
311204
trzecia 4 tygodnie
(160 godz.)
15.05.2023r. – 13.06.2023 r.

Uwaga ! Z przyczyn niezależnych od szkoły terminy praktyk mogą ulec zmianom.