Informacje dla uczniów ZSP w Wolinie

Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2017/2018
04 września 2017 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31 grudnia 2017 r. Zimowa przerwa świąteczna
15 – 28 stycznia 2018 r. Ferie zimowe
29 marca – 03 kwietnia 2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna
27 kwietnia 2018 r. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
04 – 25 maja 2018 r. Egzamin maturalny w sesji wiosennej
sesja 1. 10 stycznia – 17 lutego 2018 r.
sesja 2. 19 czerwca – 4 lipca 2018 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
22 czerwca 2018 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne:

19.09.2017 r.

30 – 31.10.2017 r.

21.03.2018 r.

30.04.2018

02.05.2018 r.

04.05.2018 r.

07 – 08.05.2018 r.

01.06.2018 r.

 

Organizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w roku szkolnym 2017/2018*

Rodzaj klas Czas trwania semestrów Termin wystawiania zagrożeń, propozycji ocen z zachowania Ostateczny termin wystawiania ocen Termin Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej Termin Rady Pedagogicznej podsumowującej
Klasy programowe najwyższe
(III LO, IV TB, IV TH)
semestr I
4.09.2017 – 12.01.2018
21.12.2017 r.
do godz. 14.00 włącznie
08.01.2018 r.
do godz.14.00 włącznie
10.01.2018 r. godz.15.00 01.02.2018 r. godz.15.00
semestr II
15.01.2018 – 27.04.2018
12.04.2018 r.
do godz. 14.00 włącznie
20.04.2018 r.
do godz. 10.00 włącznie
 24.04.2018 r. godz.15.00
Pozostałe klasy ZSP
(I LO, II LO, II TOR, I TB, III TB, I TH, II TH, III TH)
semestr I
04.09.2017 – 12.01.2018
21.12.2017 r.
do godz. 14.00 włącznie
08.01.2018 r.
do godz.14.00 włącznie
10.01.2018 r. godz.15.00 18.01.2018 r. godz.15.00
semestr II
15.01.2018 – 22.06.2018
18.06.2018 r.
do godz. 14.00 włącznie
19.06.2018 r.
do godz. 10.00 włącznie
 20.06.2018 r. godz.14.00 sierpień 2018 r.
godz.10.00

*terminy mogą ulec zmianie ze względu na ustalenia MEN

Harmonogram praktyk zawodowych technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie rok szkolny 2017/2018

Zawód/
Symbol cyfrowy zawodu
Klasa Wymiar praktyk zawodowych Termin
technik hotelarstwa/
422402
 druga

4 tygodnie
(160 godz.)

 07.05.2018r.- 01.06.2018r.
technik hotelarstwa/
422402
trzecia

4 tygodnie
(160 godz.)

 07.05.2018r.- 01.06.2018r.
technik budownictwa/
311204
 trzecia

4 tygodnie
(160 godz.)

 21.05.2018r.- 15.06.2018r.
technik organizacji reklamy/333906  trzecia

4 tygodnie
(160 godz.)

 

rok szkolny 2018/2019

Uwaga ! Z przyczyn niezależnych od szkoły terminy praktyk mogą ulec zmianom.

 

Menu