Informacje związane ze szkołą

Oferta edukacyjna ZSP w Wolinie

Technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Technik architektury krajobrazu

Nauka w Technikum trwa 4 lata.

Kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu zgodne z podstawą programową obowiązującą od września 2017 roku:

 • RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

czytaj więcej…

Technik budownictwa

Nauka trwa 4 lata.

Kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa zgodne z podstawą programową obowiązującą od września 2017 roku:

 • BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
 • BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

czytaj więcej…

Technik hotelarstwa

Nauka trwa 4 lata.

Kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa zgodne z podstawą programową obowiązującą od września 2017 roku:

 • TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji
 • TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

czytaj więcej…

Technik reklamy

Nauka w szkole trwa 4 lata.

Kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy zgodne z podstawą programową obowiązującą od września 2017 roku:

 • AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 • AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

czytaj więcej…

Liceum ogólnokształcące im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Nachylenie ogólne

Nauka trwa 3 lata.

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski/język niemiecki, matematyka, biologia, geografia.

Nachylenie wojskowe

Nauka trwa 3 lata.

Przedmioty rozszerzone:  język angielski/język niemiecki, matematyka, geografia.

Przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce, historia i społeczeństwo.

W ramach nachylenia: zajęcia prowadzone przez kadrę wojskową, szkolenia w jednostce patronackiej, udział w poligonach, zajęcia sportowe.

Nachylenie sportowe: lekkoatletyka, wodniackie, piłka nożna

Nauka trwa 3 lata.

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski/język niemiecki, matematyka.
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, przyroda, ekonomia w praktyce.
W ramach nachylenia: zajęcia sportowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, zwiększona liczba godzin zajęć wychowania fizycznego, zajęcia żeglarskie na terenie Mariny Wolin.

Nachylenie językowe

Nauka trwa 3 lata.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język niemiecki
Przedmiot uzupełniający: język rosyjski

Szkoła Branżowa I stopnia wielozawodowa: stolarz, szkutnik, elektryk

Od roku szkolnego 2018/2019 rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia.  Po ukończeniu szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe oraz może podjąć naukę w szkole branżowej II stopnia.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę  w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Szkoła branżowa I stopnia posiada oddziały wielozawodowe. Młodzież odbywa przygotowanie zawodowe w przedsiębiorstwach. Nauka trwa trzy lata.

Stolarz

Nauka trwa 3 lata.

Przygotowanie zawodowe obejmuje:

 • wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych – mebli, stolarki budowlanej,
 • wykonywanie prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
 • wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Przygotowanie zawodowe pozwala na podjęcie pracy w: 

 • małych, średnich i dużych firmach wykonujących wyroby z drewna i tworzyw drzewnych m.in.: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne, opakowania z drewna, galanterię drzewną, itp. oraz w ramach własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacja w zawodzie stolarz:
K1 – AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Szkutnik

Nauka trwa 3 lata.

Przygotowanie zawodowe obejmuje:

 • wykonywanie modeli, form poszczególnych elementów łodzi i jachtu zgodnych z wymiarami projektowymi,
 • wykonywanie elementów łodzi i jachtu,
 • montowanie elementów konstrukcyjnych, osprzętu pokładowego, żaglowego oraz wyposażenia,
 • wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych łodzi i jachtów,
 • mocowanie elementów instalacji łodzi i jachtów.

Przygotowanie zawodowe pozwala na podjęcie pracy w:

 • firmach wykonawczych i remontowych w zakresie robót szkutniczych oraz w ramach własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacja w zawodzie szkutnik:
K1 – MG.29. Wykonywanie robót szkutniczych

Elektryk

Nauka trwa 3 lata.

Przygotowanie zawodowe obejmuje:

 • montaż, instalacja i naprawa instalacji elektrycznych.
 • projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,
 • instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych.

Przygotowanie zawodowe pozwala na podjęcie pracy w:

 • elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei,
 • firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Kwalifikacja w zawodzie elektryk:
K1 – EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Menu