Informacje związane ze szkołą

Obchody 50-lecia ZSP w Wolinie

Są takie chwile, które pamięta się długo i wspomina niejednokrotnie. Takim wielkim, niecodziennym wydarzeniem był Jubileusz 50 – lecia istnienia Technikum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie. Obchody odbyły się 19 -20 września 2013r. Dla społeczności szkolnej i lokalnej było to niezwykłe wydarzenie. Dla wielu stanowiło sentymentalną podróż do niezapomnianych lat młodości i było okazją do odnowienia starych przyjaźni.

W uroczystości uczestniczyło zacne grono absolwentów oraz zaproszeni goście m.in. : poseł na Sejm RP Ewa Żmuda – Trzebiatowska, prof. zw. dr hab. Karol Latowski – Wydział UAM w Poznaniu, prof. dr hab. Jan Udała – Uniwersytet Szczeciński, Beata Kiryluk – Starosta Kamieński, Radosław Drozdowicz – Wicestarosta Kamieński, Mateusz Foltyński – Przewodniczący Rady Powiatu, Radni, Sebastian Mamzer – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Stanisław Motyka – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Krystyna Gogacz – Naczelnik wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Eugeniusz Jasiewicz – Burmistrz Wolina, Ryszard Mróz – Zastępca Burmistrza Wolina, Jan Frankowski – Przewodniczący Rady Miejskiej, Czesław Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Stanisław Łaszcz – Sekretarz Gminy Wolin, Stanisława Boruch – Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kamieniu Pomorskim, Mirosław Nowicki – Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarności POiW w Kamieniu Pomorskim, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, bibliotek, Alina Przerwa – Dyrektor Wydziału Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Szczecinie, st. sierż. Agnieszka Czajkowska – Komisariat Policji w Wolinie, Kontradmirał Krzysztof Teryfter – Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, Admirał Floty Tomasz Mathea – Dowódca Marynarki Wojennej, Rada Rodziców przy ZSP Wolin, Andrzej Wyganowski – Wójt Gminy Stepnica, Marek Zagórski – Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Mirosław Mielniczuk, Violeta Gawlińska, Wolfgang Schubert – Prezes Stowarzyszenia Ukraneland – Warsztaty Historyczne, Józef Krupa – K&B&A Ltd Sp z o.o. Rzeczyn, przyjaciele szkoły, nauczyciele, uczniowie, rodzice, przedstawiciele mediów.

Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły. O godzinie 10.30 odbyła się Msza Święta w kościele św. Mikołaja w Wolinie.
Dalsze uroczystości odbyły się w budynku szkoły przy ulicy Słowiańskiej.

Gospodyni spotkania, dyrektor szkoły Anna Jarząb, powitała wszystkich zebranych kierując ciepłe słowa szczególnie do absolwentów. Przypomniała osiągnięcia szkoły na przestrzeni jej pięćdziesięcioletniej działalności. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych nauczycieli, uczniów i pracowników. W licznych wystąpieniach zaproszeni goście podkreślali zasługi szkoły dla regionu, często odwoływali się do historii i do wspomnień z nią związanych.
Z okazji jubileuszu przyznane zostały medale okolicznościowe dla ludzi, którzy wspierali działalność szkoły i przyczyniali się do jej rozwoju.

Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów ZSP w Wolinie. Spektakl oparty był na fragmencie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza – „Kochajmy się”. Publiczność z wielkim zainteresowaniem oglądała występy uczniów i nagradzała gromkimi brawami.

Po części oficjalnej absolwenci udali się na spotkania klasowe, które odbywały się w murach szacownej Jubilatki. Przybyli goście mieli możliwość obejrzenia starych kronik szkolnych, zwiedzania wystaw okolicznościowych i obiektu szkoły. Wszyscy zostali zaproszeni na przepyszny poczęstunek, podczas którego słychać było wspomnienia, przeżycia, wzruszenia…

Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas i zechcieli podzielić się z nami wspomnieniami, których istota polega na tym, że przeszłość wciąż żyje i mimo upływu czasu – nie przemija.

Człowiek jest Wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi.
Jan Paweł II

50-lecie

image540

image541

image542

image543

image544

image545

image546

image547

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

image620

image621

image622

image623

image624

image625

image626

image627

image628

image629

image630

image631

image632

image633

image634

image635

image636

image637

image638

image639

image640