Aktualności z życia szkoły

Konkurs czystości pokoju.

Konkurs został ogłoszony we wrześniu, a jego zakończenie odbyło się w marcu.

Wychowawcy dwa razy w miesiącu sprawdzali czystość oraz estetyczny wygląd pokoju.

I miejsce zajęli wychowankowie J. Branicki, P. Lewandowski i D. Matuszczak

II miejce zajęła N. Śladewska

III miejsce zajęły J. Kuczyńska i M. Motyl

Nagrodzeni wychowankowie otrzymali słodycze.

                                                                                                                K. Oźmińska

                                                                                                                 A. Kuryłowicz