Aktualności z życia szkoły

Sezon na pomaganie

W ramach wieloletniej akcji charytatywnej „MAŁY PODAREK – DUŻO RADOŚCI ” prowadzonej przez Samorząd Uczniowski  i Koło Wolontariatu przy współpracy z Opieką Społeczną i w tym roku i w tym roku rozpoczęły się w naszej działania  mające na celu zbiórkę darów oraz pieniędzy na rzecz potrzebujących dzieci i seniorów.

Młodzież  z klasy IVTZ, III TZ i II TZ wzięła udział w warsztatach rękodzieła, na których przygotowane zostały ozdoby bożonarodzeniowe.

W dniu 27 listopada podczas zebrań z rodzicami odbył się pierwszy kiermasz charytatywny gdzie wolontariusze sprzedawali wyroby uczniów rodzicom.

W Mikołajki  6 grudnia odbędzie się charytatywny kiermasz, ciast podczas którego wolontariusze sprzedawać będą ciasta upieczone przez uczniów.

Zbiórka darów trwa do 6 grudnia, wszystkim, którzy wsparli lub jeszcze wspomogą naszą akcję serdecznie dziękujemy.