Aktualności z życia szkoły

Apel podsumowujący I półrocze.

W czwartek, 1 lutego 2018 roku, odbył się apel podsumowujący I semestr pracy  w naszej szkole, przygotowany przez Samorząd Uczniowski. Justyna Partyka  i Natalia Przybylska przedstawiły wyniki w nauce, ranking frekwencji oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach uczniów w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018.  Pani Dyrektor Anna Jarząb nagrodziła osoby za wzorową i bardzo dobrą frekwencję:

  • IRENA STOLAREK KL.II TH – 0 GODIZN OPUSZCZONYCH
  • KAROL WĘCŁAWEK KL.II LO – 0 GODZIN OPUSZCZONYCH
  • RADOSŁAW ROMANIUK KL.I LO – 1 GODIZNA OPUSZCZONA
  • ANDŻELIKA ZIĘTEK KL.III TH – 3 GODZINY OPUSZCZONE
  • NATALIA DZIEMIDOWICZ KL.II TOR – 5 GODZIN OPUSZCZONYCH
  • NATALIA POŻOGA KL.I TH – 8 GODZIN OPUSZCZONYCH
  • MACIEJ DOPADŁO KL.I TB – 8 GODIZN OPUSZCZONYCH
  • PATRYK CELIŃSKI KL.II LO – 9 GODZIN OPUSZCZONYCH
  • MATEUSZ WOŹNIAK KL.II LO – 9 GODIZN OPUSZCZONYCH

Szczegółowe wyniki można zobaczyć w prezentacji multimedialnej stworzonej przez Jessikę Młynarczuk, Justynę Partykę, Angelikę Buczek i Kamilę Szymczak.

Apel podusmowujacy semestr 2017 2018