Aktualności z życia szkoły

„Cała Polska czyta dzieciom” – akcja Samorządu Uczniowskiego w Przedszkolu Miejskim w Wolinie

To w jaki sposób ukształtują się w dzieciństwie umysły będzie miało wpływ na kształt późniejszego społeczeństwa.

W ramach kampanii społecznej „ Cała Polska czyta dzieciom”   Samorząd Uczniowski działający w Zespole Szkól Ponadgimnazajalnych w Wolinie zainicjował czytanie przedszkolakom. Współpracując z Przedszkolem Miejskim w Wolinie uczniowie naszej szkoły na cotygodniowych spotkaniach czytają wybrane utwory literatury dziecięcej. Propagowanie czytania oprócz wspomagania wszechstronnego rozwoju buduje zasoby wewnętrzne dziecka.

Elżbieta Chocian

1 2 3