Aktualności z życia szkoły

„Droga ku wolności. Edycja 2016” – projekt międzynarodowy (polsko-węgierski) realizowany z klasą IILO pod kierunkiem pani Grażyny Laskowskiej.

Projekt realizowany był od września do listopada. Wraz z początkiem bieżącego roku szkolnego nasza szkoła jako jedna z trzech w Polsce rozpoczęła historyczny projekt polsko-węgierski pod nazwą „Droga ku wolności. Edycja 2016″. Celem projektu było przybliżenie uczniom węgierskim najnowszej historii Polski, a licealistom z Polski najnowszej historii Węgier. Szczególny nacisk był położony na wydarzenia z 1956 roku na Węgrzech i w Polsce, co jest związane z tegorocznym jubileuszem. Dodatkową przesłanką do realizacji programu jest ustanowienie 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej.

Zadaniem projektowym dla polskich uczestników projektu „Droga ku wolności — edycja 2016” było zbadanie co Polacy myślą o Węgrach.

Pierwszy etap projektu trwał od 1 do 25 września: wspólnie z opiekunką projektu, panią Grażyną Laskowską wybraliśmy 6-osobową grupę projektową, w której skład wchodzili: Sandra Babiżecka, Natalia Buca, Kornelia Gajewska, Anna Malina, Dawid Kroczyński, Łukasz Walczyk i Daniel Burzmiński; zredagowaliśmy pytania dodatkowe do ankiet, a także opracowaliśmy wzór karty kwestionariusza wywiadu.

Następny od 26 września do 16 października: przeprowadziliśmy wywiady z rówieśnikami, rodzicami i dziadkami.

W dniach od 17 do 30 października: opracowaliśmy wyniki wywiadów w podziale na trzy grupy generacyjne.

Następnie od 31 października do 14 listopada: przygotowywaliśmy prezentację multimedialną, podsumowującą wyniki badań.

W piątek, 4 listopada spotkaliśmy się z panem Arturem Balazsem w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie. Przez godzinę dyskutowaliśmy o wydarzeniach po 1981 roku, a także o działalności fundacji. Zaraz po spotkaniu uczestniczyliśmy w spektaklu Teatru Akademickiego w warszawie zorganizowanym przy współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi polskiej pod tytułem „Widokówka z przyszłości”, który powstał na podstawie twórczości Stanisława Barańczaka.

22 listopada odbyło spotkanie ewaluacyjne nauczycieli z Polski i Węgier w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie.

Uczestnicy projektu otrzymali nagrody rzeczowe oraz certyfikaty udziału w projekcie międzynarodowym na uroczystym apelu.

 

Opracowała uczennica IILO
Anna Malina

prezentacja w wersji PDF