Aktualności z życia szkoły

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL „(POD)RÓŻNE HISTORIE” – KONKURS FOTOGRAFICZNY

W ramach konkursu o zasięgu ogólnopolskim nadesłano 233 zdjęcia z placówek i od osób indywidualnych z całej Polski. W III kategorii wiekowej  16-21 lat pierwsze miejsce oraz nagrodę otrzymał uczeń naszej szkoły Kacper Laskowski z klasy III Liceum Ogólnokształcącego za fotografię „Od Bałtyku aż do Tatr”. Ponadto jury zakwalifikowało do wystawy pracę Justyny Partyki z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa. Zwycięzcom gratulujemy !

Elżbieta Chocian, Anna Podorska