Aktualności z życia szkoły

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018.

4 września skończyły się przedłużone wakacje i wszyscy uczniowie naszej szkoły rozpoczęli o godz. 9.00 kolejny – nowy rok szkolny 2017/2018. Uroczysty apel zainaugurowano przejściem pocztu sztandarowego i odegraniem hymnu państwowego. Prowadzący apel uczniowie przywitali serdecznie uczniów naszej szkoły, szczególnie uczniów klas pierwszych, którzy w bieżącym roku szkolnym rozpoczynają naukę w murach szkoły, zaproszonych gości, grono pedagogiczne, rodziców i pracowników szkoły. Podczas apelu wszystkich przywitała pani Dyrektor Anna Jarząb, ze szczególną uwagą zwracając się do pierwszoklasistów wygłosiła swoje przemówienie oraz życzyła zarówno uczniom jak i gronu pedagogicznemu udanego roku szkolnego. Głos zabrał również Starosta Powiatu Kamieńskiego pan Marek Matys życząc uczniom uzyskiwania bardzo dobrych wyników w nauce a nauczycielom sukcesów w pracy. Po apelu uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas na pierwsze spotkanie po wakacjach.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym.

Samorząd Uczniowski