Aktualności z życia szkoły

Konkurs Wiedzy Ekologicznej w Barzkowicach

Natalia Sobczyk z klasy III LO oraz Aleksandra Grzyb z klasy II LO 20 listopada wzięły udział w Finale Konkursu Wiedzy Ekologicznej w Barzkowicach, który odbył się już czternasty raz.  Uczniowie naszej szkoły co roku kwalifikują się do finału tego konkursu który ma na celu:

  1. Upowszechnianie wartości przyrodniczych w warunkach racjonalnego gospodarowania.
  2. Popularyzowanie wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska.
  3. Poszerzanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
  4. Podnoszenie świadomości ekologicznej młodzieży.
  5. Kształtowanie postaw prośrodowiskowych.

Mamy nadzieje że w przyszłym roku nasza młodzież  również weźmie udział w tym przedsięwzięciu.

Elżbieta Chocian
Anna Podorska

dsc_0249 1 dsc_0250 dsc_0251 dsc_0252 dsc_0257