Aktualności z życia szkoły

KURS BARMAŃSKI DLA UCZNIÓW TECHNIKUM HOTELARSKIEGO

W ramach realizowanego w szkole projektu pn. „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” kolejny raz uczniowie Technikum, kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa, zdobywali wiedzę oraz nowe umiejętności na kursie barmańskim, który odbywał się w dniach 3-4.09.2020 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pod okiem świetnego instruktora pana Mariusza Grzesika uczennice zgłębiały tajniki sztuki barmańskiej. Podczas kursu zdobywały wiedzę z zakresu: postawy barmana i charakterystyki pracy, poznały przyrządy pracy barmana oraz podział alkoholi na podstawowe grupy. W części praktycznej kursu uczennice uczyły się pracy shakerami, praktycznego przygotowywania dekoracji, przygotowywały klasyczne drinki, napoje mieszane klasyczne i niestandardowe oraz poznały nowoczesne techniki barmańskie jakimi są drinki molekularne. Uczennice zakończyły kurs z powodzeniem i uzyskały certyfikaty potwierdzające nabyte wiedzę i umiejętności.