Aktualności z życia szkoły

KURS BARMAŃSKI DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

W ramach realizowanego w szkole projektu pn. „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, kolejny – piąty już raz, uczniowie Technikum zdobywali wiedzę oraz nowe umiejętności na kursie barmańskim, który odbywał się w dniach 29-30.11.2022 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Pod okiem wykwalifikowanego barmana pana Tomasza Hallmanna, przedstawiciela firmy Master Of Bartenders z Gdańska uczniowie zgłębiali tajniki sztuki barmańskiej. Zostali zapoznani min.:
z charakterystyką pracy barmana, organizacją baru, zasadami rozliczania baru. Podczas kursu uczniowie poznali przyrządy pracy barmana oraz podział alkoholi na podstawowe grupy. W części praktycznej kursu uczyli się pracy shakerami, praktycznego przygotowywania dekoracji, przygotowywali klasyczne drinki, napoje mieszane klasyczne i niestandardowe. Uczestnicy zakończyli kurs z powodzeniem  uzyskując certyfikaty potwierdzające nabyte wiedzę i umiejętności.

Agnieszka Temkowicz