Aktualności z życia szkoły

KURS SENSORYCZNY

W dniach 17-18.02.2022 r. uczniowie Technikum hotelarskiego odbyli ostatnie szkolenie baristyczne w ramach projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”. Tym razem był to kurs sensoryczny, czyli szkolenie przygotowujące do profesjonalnej oceny kawy. Warsztaty sensoryczne pozwalają posiąść wiedzę i umiejętności, dzięki którym możemy określić jakość sensoryczną i profil sensoryczny kawy. Prowadzący kurs Pan Marcin Rusnarczyk – Mistrz Polski Baristów zaprezentował uczniom specjalną technikę degustacyjną kawy tzw. cupping, w której określa się rodzaj smaku
i aromatu kawy, porównując ze sobą różne rodzaje kaw. Uczniowie podczas kursu nauczyli się w jaki sposób rozpoznawać smaki i aromaty, po to, aby lepiej zrozumieć różnice pomiędzy różnymi rodzajami, miejscem pochodzenia oraz metodą obróbki kawy.

Projekt „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

                                                                                                          Agnieszka Temkowicz