Aktualności z życia szkoły

KURS ZAWODOWY „SPAWACZA – SPAWANIE PACHWINOWE BLACH I RUR (FW)”

W dniach 12, 13 i 17.06.2018 r. odbył się kolejny kurs zawodowy „Spawacza – Spawanie pachwinowe blach i rur (FW)” dla grupy dziesięciu uczniów Technikum (technik budownictwa) w ramach projektu „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanym w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Głównym celem projektu jest podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów. Celem kursu było przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczniów z zakresu spawania metodą MAG-135. Podczas zajęć teoretycznych prowadzonych przez pana Bogusława Olecha uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu spawania metodą MAG 135, poznali zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie spawalniczym, budowę i zasady działania urządzeń, metodę spawania MIG/MAG. Na zajęciach praktycznych, które odbywały się w WZDZ Szczecin Centrum Kształcenia Zawodowego w Stargardzie w dniach 19 – 20.06.2018 r. uczniowie nabyli praktyczne umiejętności z zakresu wykonywania spoin pachwinowych. Po ukończeniu kursu uczniowie otrzymali zaświadczenia.

Agnieszka Temkowicz