Aktualności z życia szkoły

„Niepodległość – to takie trudne słowo…” (1918-2021)

W naszej szkole w dniu 10 listopada odbył się uroczysty apel z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. Klasy II TH oraz II TB pod kierunkiem pani  Elżbiety Chocian i Anny Wenty przygotowały montaż słowno – muzyczny przypominający tło historyczne drogi Polski do wolności.

„Warszawa żyła w tych dniach na ulicach. […] Ludzie poruszali się szybko, każdy patrzył z ciekawością naokoło, każdy czegoś wyczekiwał, zawiązywały się rozmowy między ludźmi nieznajomymi. Niemców spotykało się niewielu i nie mieli już tak butnych min jak poprzednio, […] dyscyplina rozluźniła się, widziało się i czuło się już zupełną dezorganizację [brak dyscypliny] tej karnej armii. Ludność samorzutnie zaczęła rozbrajać żołnierzy [niemieckich], którzy poddawali się temu przeważnie bez protestu”.

Źródło: M. Jankowski, „11 listopada 1918 roku” [w:] „Warszawa w pamiętnikach pierwszej wojny światowej”, oprac. K. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1971, s. 486

 W czasie I wojny światowej z inicjatywy Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego powstały polskie formacje wojskowe, które walczyły o niepodległość Polski.

Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski i Józef Piłsudski przyczynili się do odbudowy państwa polskiego. Ponadto starali się wywalczyć dla Polski korzystny przebieg granic po wojnie.

11 listopada 1918 roku dowództwo nad tworzonym wojskiem polskim objął Józef Piłsudski. Wkrótce potem stanął on na czele odradzającego się państwa.

Na koniec uroczystości o godzinie 1111 cała szkoła odśpiewała hymn Polski.