Aktualności z życia szkoły

OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKOWY SYNAPSA EXPERT

W dniach 25-31 października 2017 r. odbędzie się ogólnopolski konkurs językowy z języka angielskiego World of Languages EXPERT oraz z języka niemieckiego Weltsprachen ABITUR, organizowany przez Wydawnictwo Synapsa. W konkursie mogą wziąd udział uczniowie klas I, II i III Liceum Ogólnokształcącego oraz klas I, II, III i IV Technikum. Zgłoszenia do konkursów będą przyjmowane do 18 października. Wszystkich chętnych do udziału w konkursie uczniów prosimy o zgłaszanie się do szkolnych koordynatorów konkursu: język angielski – pani Katarzyna Konopacka, język niemiecki – pani Agnieszka Temkowicz