Aktualności z życia szkoły

Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2016/2017.

W czwartek, 26 stycznia 2017 roku, odbył się apel podsumowujący I semestr pracy  w naszej szkole, przygotowany przez Samorząd Uczniowski. Joanna Bartczak i Patrycja Jarosik przedstawiły wyniki w nauce, ranking frekwencji oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach uczniów w pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017.  Pani Dyrektor Anna Jarząb nagrodziła osoby za wzorową i bardzo dobrą frekwencję:

  • Natalię Dziemidowicz z klasy I TOR
  • Irenę Stolarek z klasy I TH
  • Dominika Górczyńskiego z klasy I TOR
  • Angelikę Lisiecką z klasy I TOR
  • Przemysława Szakiela z klasy II LO
  • Karola Węcławka z klasy I LO

Szczegółowe wyniki można zobaczyć w prezentacji multimedialnej stworzonej przez Przemysława Szakiela  : https://prezi.com/p_70ey_7tnox/wyniki-szkolne-20162017/ , zaprezentowanej na apelu.