Aktualności z życia szkoły

Projekt #donthejt

26 listopada 2019 r. w klasach I i II realizowany był Projekt „#donthejt”. Projekt polega na przeprowadzeniu szeregu akcji profilaktycznych polegających na przeciwdziałaniu hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży województwa zachodniopomorskiego. Przedmiotowe działania są realizowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego i Policji zachodniopomorskiej.

W ramach warsztatów prowadzonych wspólnie przez studentów Kół Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz funkcjonariusza Policji KPP została poruszona problematyka hejtu oraz mowy nienawiści w Internecie. Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z zagrożeniami, skutkami hejtu oraz możliwościami ochrony przed jego negatywnymi skutkami. Warsztaty były działaniem, mającym na celu podniesienie świadomości postawy ucznia dotyczącej skutków zjawiska hejtu w Internecie poprzez przeżycie, zrozumienie i refleksję, która powstała na bazie praktycznego doświadczenia tego zjawiska.