Aktualności z życia szkoły

Projekt edukacyjny – SIŁA PRZYRODY

Głównym celem projektu jest pogłębianie wiedzy ekologicznej i propagowanie działań ekologicznych i piękna sił natury wśród uczniów ZSP w Wolinie . Największy nacisk położony zostanie na  opracowanie zebranego materiału na temat ochrony przyrody w regionie, zanieczyszczenia wód, powietrza  i gleby, stworzenie filmu lub prezentacji multimedialnej , stworzenie planszy  edukacyjnej. Propagowanie ekologicznego stylu życia
w oparciu o zasady ekorozwoju na podstawie piękna i niepowtarzalności Wolińskiego Parku Narodowego.

Będzie odbywało się w trzech etapach :

Do 18.10.2019 r.  opracowanie przewodnika  w formie wydruku z uwzględnieniem form ochrony przyrody  w naszym regionie. W przewodniku  powinny się znaleźć, pomniki przyrody, tereny chronione, rośliny i zwierzęta występujące na naszym terenie. Przewodnik  powinien zawierać, ilustracje, mapy oraz zdjęcia własne.

Do 30.10.019 r.  przygotowanie filmu  lub prezentacji promującej  wybrany przez siebie region.

Do 15.11.2019 r. przygotowanie planszy  edukacyjnej  na temat zmian antropogenicznych 
w środowisku naszego regionu.

Projekt koreluje pracę trzech przedmiotów biologii, geografii i informatyki, każdy etap będzie oceniany osobno z każdego przedmiotu. Waga oceny równa się ocenie ze sprawdzianu.

Pracę można wykonywać w grupach do 3 osób.

E.Chocian, A Podorska, M.Majek