Aktualności z życia szkoły

Projekt edukacyjny. Temat: DOBRY KLIMAT DLA MORZA BAŁTYCKIEGO

Głównym założeniem tego projektu jest korelacja międzyprzedmiotowa prowadząca do zwiększenia umiejętności z zakresu biologii, geografii, podstaw przedsiębiorczości oraz informatyki uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Poprzez wzajemną współpracę nauczycieli, uczniowie zintegrują się wokół wspólnego problemu, który powinien być wszystkim bliski.

Uczestnicy projektu muszą być świadomi, że są cząstką przyrody i życie każdego człowieka jest od niej uzależnione. Projekt prowadzony jest przez Elżbietę Chocian, Annę Podorską, Marzenę Przewoźną i Mirosława Majka.

Celem ogólnym poznanie warunków przyrodniczych  morza bałtyckiego.

W projekcie edukacyjnym  udział biorą klasy: I TZ , I LO, II TH, III TAK, II LO, III LO,  III  TH, I V TH.

W projekcie muszą ujęte być następujące zagadnienia:

– fauna flora Morza Bałtyckiego wraz z pasem przybrzeżnym,

– podstawowe procesy i zjawiska  zachodzące w środowisku Morza Bałtyckiego

– naturalne procesy fizjograficzne, które przyczyniły się do powstania unikatowego zbiornika   morskiego, jakim jest Morze Bałtyckie,

– związki pomiędzy problemami ekologicznymi Bałtyku a fluktuacją naturalnych zjawisk hydrologicznych,

– działalność gospodarczą człowieka z szeroko pojętą ekologią Morza Bałtyckiego z  uwzględnieniem wszystkich państw nadbałtyckich,

– metody badań morza oraz najważniejsze wnioski dotyczące jego dynamiki.

Uczniowie  za pracę w projekcie dostana ocenę z korelowanych przedmiotów. Ocenie podlegać będą praca indywidualna, zbiorowa, zebrane materiały (w szczególności źródła materiałów)  w formie papierowej, obudowa multimedialna  ( blog, film lub prezentacja multimedialna ) stworzenie ilustrowanego opisu do zagadnień.

Czas trwania projektu : 12.09  – 15.11.2015 .