Aktualności z życia szkoły

Solidarni z Ukrainą

Społeczność naszej szkoły wyraża solidarność z Ukrainą, zmagającą się z autorytarną agresją. Nastąpiła eskalacja konfliktu – Federacja Rosyjska pogwałciła integralność terytorialną Ukrainy. W tym trudnym czasie  wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim, a zwłaszcza z osobami z Ukrainy, należącymi do społeczności ZSP. Historia naszego kraju historia uczy, jak niebezpieczny dla pokoju jest imperializm. W pamięci mamy że każdy konflikt najbardziej uderza w jednostkę ludzką  dlatego na miarę naszych możliwości wspieramy każdego człowieka uwikłanego niewinnie w działania zbrojne.

Samorząd Uczniowski