Aktualności z życia szkoły

Spotkanie z Prokuratorem Rejonowym

W ramach działań profilaktycznych uczniowie klas I, II oraz III TH i III TB spotkali się z przedstawicielem  Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim – panem prokuratorem Jarosławem Przewoźnym. Podczas spotkań przybliżona została tematyka związana z ochroną prawną i zagadnieniami związanymi z postępowaniem w przypadku doznania przemocy ze strony innych osób, w tym cyberprzemocy i przemocy rówieśniczej. Omawiana była odpowiedzialność nieletnich i pełnoletnich uczniów w świetle prawa, zwłaszcza za czyny pod wpływem środków psychoaktywnych. Spotkania miały na celu uświadomienie młodym ludziom, że zachowania zabronione pociągają za sobą konsekwencje prawne. Świadomość odpowiedzialności za swoje czyny z pewnością stanowi hamulec w codziennych zachowaniach w środowisku rówieśniczym
i cyberprzestrzeni.