Aktualności z życia szkoły

Stypendystki 2015 – 2016

W dniu 29 października 2015 r. o godzinie 12.00 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul.Wały Chrobrego 4 w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016 z województwa zachodniopomorskiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium w naszej szkole otrzymały: Estera Manke – uczennica klasy IV Technikum (technik hotelarstwa) i Aleksandra Dorosz – uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego.

Nagrody wręczali Wojewoda Zachodniopomorski Marek Tałasiewicz oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Krzysztof Rembowski

dsc00905 1 dsc00907 1 dscn0537 dscn0540