Aktualności z życia szkoły

Szkoła młodego animatora.

Siedmiu uczniów z klas I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum wzięło udział w programie Pracowni Motywacja i Działanie „Szkoła młodego animatora”. Miał on na celu aktywizację lokalnej młodzieży. W trakcie jego trwania przeprowadzone zostały przez psychologów  warsztaty psychologiczne z elementami profilaktyki oraz zajęcia z animacji społecznych. Zaangażowana w niniejszy program młodzież miała okazję m.in. rozwinąć swoje kompetencje społeczne, poznać efektywne formy komunikacji interpersonalnej oraz nauczyć się metod radzenia ze stresem. Ponadto, poznała różne formy animacji społecznych, a także miała okazję skonfrontować swoją nowo nabytą wiedzę poprzez realizację pod czujnym okiem koordynatorów przygotowanych przez siebie scenariuszy zajęć profilaktycznych (uzależnienia, dyskryminacja)
w klasach I LO i I TZ.