Aktualności z życia szkoły

Szkolna kampania przeciwko mowie nienawiści – STOP HEJTOM

Zapraszamy do zapoznania się z kampanią społeczną przygotowaną przez uczniów klasy drugiej technikum hotelarskiego. Porusza ona kwestię mowy nienawiści wśród młodzieży oraz jej szkodliwości dla osób jej doświadczających. 

„Nie zgadzamy się, aby hejt był obecny w naszej szkole i dlatego chcemy pokazać innym, co o nim sądzimy i dlaczego trzeba się jemu przeciwstawić” – mówią uczniowie. 


W ramach kampanii przygotowano film poruszający problem hejtu w szkole, plakaty ukazujące myśli osób hejtowanych i hejterów oraz ulotki z numerami telefonów do szybszego znalezienia pomocy, gdy ktoś jej potrzebuje. Niedługo uczniowie wyruszą z kampanią do okolicznych szkół podstawowych, by zaprezentować owoce swojej pracy i pokazać, że nie ma miejsca na mowę nienawiści w naszym regionie.