Aktualności z życia szkoły

SZLACHETNA PACZKA

W naszej szkole wolontariusze „Szlachetnej Paczki” pracują pełną parą od rozpoczęcia tegorocznej akcji. Program polega na przygotowywaniu paczek na podstawie listy potrzeb dla konkretnej rodziny. Oprócz pracy w wolontariacie uczniowie i pracownicy szkoły zostaną darczyńcą dla jednej z rodzin. Zbiórka rzeczy zakończy się  30 listopada 2018 roku w piątek. Dzięki takim projektom każdy może stać się bohaterem, jest to inspiracja dla godnego życia i zaangażowania się w prace społeczną .