Aktualności z życia szkoły

UCZNIOWIE TECHNIKUM BUDOWLANEGO NA KURSIE ZAWODOWYM „MONTER SUCHEJ ZABUDOWY”.

W związku z realizacją w szkole projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” w dniach 14.09. – 02.10.2020 r. 20 uczniów Technikum, kształcącym w zawodzie technik budownictwa, uczestniczyło w kursie zawodowym „Monter suchej zabudowy”. Podczas kursu uczniowie zdobywali nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów wykonywali prace remontowe i nabywali praktycznych umiejętności  związanych z rozpoznawaniem materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz, materiałami stosowanymi w robotach wykończeniowych konstrukcji elementów suchej zabudowy. Poznali również technologię montażu systemów ścian działowych. Kurs zakończył się pomyślnie zdanym egzaminem teoretycznym i praktycznym, po którym uczestnicy otrzymali zaświadczenia i certyfikaty. Projekt realizowany jest Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Agnieszka Temkowicz