Aktualności z życia szkoły

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadszedł dzień, w którym pożegnaliśmy się z rokiem szkolnym 2017/2018. W piątek 22 czerwca 2018 r. odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego, który był okazją do podsumowań i refleksji. Na uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć Wicestarostę Powiatu Kamieńskiego pana Marka Matysa, Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Powiatu Kamieńskiego panią Krystynę Gogacz, Inspektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu panią Roksanę Jankowską – Niemczycką, pana Adama Celińskiego Członka Zarządu Powiatu Kamieńskiego, pana Waldemara Dubrawskiego Radnego Powiatu Kamieńskiego, pana Eugeniusza Putyrskiego Specjalistę ds. inwestycji, przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Wolinie pana Macieja Klima, Przewodniczącą Rady Rodziców panią Helenę Węcławek, dyrekcję, grono pedagogiczne, rodziców oraz uczniów. Pani Dyrektor Anna Jarząb wygłosiła ostatnie przed wakacjami przemówienie dziękując za wspólną i owocną pracę oraz życząc wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji.

Po krótkich przemówieniach Wicestarosta Powiatu Kamieńskiego pan Marek Matys wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Kamieńskiego panem Adamem Celińskim a także Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu panią Krystyną Gogacz wręczyli Nagrody Starosty Kamieńskiego „Być Najlepszym” trzem uczniom, którzy w bieżącym roku szkolnym zdobyli wysoką średnią ocen, wykazali się aktywnością społeczną oraz uczestnictwem w konkursach i olimpiadach. Nagrody pieniężne i statuetki otrzymali Anna Banak, Dominik Górczyński i Angelika Lisiecka uczniowie klasy II Technikum (technik organizacji reklamy). Jedną z wielu nagród wręczonych podczas apelu była również nagroda dla najlepszego sportowca, którą z rąk pana Waldemara Dubrawskiego – Radnego Powiatu Kamieńskiego otrzymał uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego Radosław Cyburt. Wyróżnieni zostali także uczniowie, którzy brali udział w programie Pracowni Motywacja i Działanie „Szkoła młodego animatora”. Nagrody wręczył pan Maciej Klim przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Wolinie następującym uczniom: Natalii Saletrze, Karolinie Pietryniak uczennicom klasy I Technikum, Weronice Brabańskiej i Mateuszowi Woźniakowi uczniom klasy II Liceum Ogólnokształcącego.

Wychowawcy klas wręczyli dyplomy i nagrody najlepszym uczniom za osiągnięcie wysokich wyników w nauce i wzorowe zachowanie. Wyróżnieni zostali także rodzice najlepszych uczniów, którzy otrzymali listy gratulacyjne. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego nagrodzili uczniów, którzy aktywnie brali udział w pracach SU w ciągu roku szkolnego, a pan Jarosław Tarnowski wręczył dyplomy uczniom za udział w imprezach sportowych. Pani Elżbieta Chocian wraz z panią Anną Podorską wręczyły dyplomy i upominki uczniom, którzy brali aktywny udział w organizacji akcji Rejestracji Potencjalnych Dawców Szpiku i Komórek Macierzystych pod patronatem Fundacji DKMS.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym! Życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji!

 

Samorząd Uczniowski