Aktualności z życia szkoły

UWAGA MATURZYŚCI! EGZAMIN MATURALNY 2018

Informujemy, że w zakładce UCZEŃ/Matura  znajdują się wszystkie informacje związane z egzaminem maturalnym w 2018 r, tj. harmonogram egzaminów maturalnych pisemnych i ustnych, informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
na egzaminie maturalnym w 2018 roku.