Aktualności z życia szkoły

UWAGA! ZMIANA PLANU LEKCJI.

Informujemy, iż od 4 maja br. obowiązuje nowy plan lekcji. Nowy plan lekcji dla uczniów dostępny jest w zakładce UCZEŃ>Plan lekcji 2016/2017, dla nauczycieli w zakładce DOKUMENTY, sekcja dla nauczyciela.