Aktualności z życia szkoły

WARSZTATY INTERPERSONALNE Z ELEMENTAMI ARTETERAPII „SZUKAJĄC SIEBIE”.

W ostatnim tygodniu października dwunastoosobowa grupa uczniów z klas I wzięła udział w trzydniowych warsztatach interpersonalnych z elementami arteterapii, prowadzonych przez instruktorów wolińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. Intensywny trening interpersonalny dotyczył zagadnień emocji i przeżyć, źródeł stresu, frustracji i lęków, wartości i zasobów budujących aktywność młodych ludzi. Każdy uczestnik, jeśli tylko tego potrzebował, zyskał przestrzeń do wyrażenia siebie, swoich poglądów i odczuć i miał możliwość uzyskania informacji zwrotnej i wsparcia rówieśniczego. Przetestowano gry edukacyjne rozwijające komunikację, wspierające integrację grupy, kreatywność i procesy poznawcze. W części warsztatu plastycznego młodzież wyrażała siebie w formie pracy przestrzennej, kadrów lęku i grafiki eksponującej wartości uznawane przez uczestników.