Aktualności z życia szkoły

Wyróżnienia i nagrody w projekcie „ Zrozumieć niepełnosprawność”.

Od września do listopada br. trwał w naszej szkole projekt edukacyjny „Zrozumieć niepełnosprawność”. Oceniane w nim były cztery elementy informacyjne, wzbudzające akceptację oraz tolerancję dla osób niepełnosprawnych : zdjęcie, prezentacja multimedialna, plakat oraz opis instytucji zajmujących się pomocą. Podsumowując wszystkie te działania  można stwierdzić, że część młodzieży wykazała się dużą kreatywnością, znajomością kompetencji informatycznych oraz  umiejętnością wyszukiwania informacji w książkach i encyklopediach.  Udział w tego typu zadaniach kształtuje również właściwe  postawy społeczne oraz pobudza wyznawanie szlachetnych wartości.  Wszystkie zagadnienia  korelowały wiedzę z biologii, geografii, podstaw przedsiębiorczości, informatyki części przedmiotów zawodowych oraz wiedzy o kulturze i zostały ocenione  z tych przedmiotów. Pani Dyrektor Anna Jarząb podczas apelu, który odbył się 29 listopada 2016 r. wręczyła  nagrody  i dyplomy.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyli i otrzymali nagrodę rzeczową:

1. Anna Banak I TOR
2. Dominik Górczyński I TOR
3. Angelika Lisiecka I TOR

Ponadto na wyróżnienie zasługują osoby, które zarówno w grupie jak i indywidualnie wykazały się największą aktywnością:
Natalia Buca II LO
Martin Dziedzic I TOR
Natalia Darol I TH
Oliwia Kołtuniak I TH
Oliwia Szydeł  I TH
Klaudia Znyk I TH
Justyna Partyka  II TH
Weronika Pieczkowska II TH
Andżelika Ziętek  II TH
Alicja Winiarczyk III TH
20161129_114311 20161129_114307 20161129_114211