Aktualności z życia szkoły

ZAJĘCIA EDUKACYJNO – TRENINGOWE DLA UCZNIÓW KLAS II

W ramach działań z zakresu profilaktyki uzależnień uczniowie klas  drugich naszej szkoły   wzięli udział w dziewięciogodzinnych warsztatach psychoedukacyjnych .  Podczas zajęć poruszono ważne dla adolescentów zagadnienia  takie jak prawidłowa komunikacja interpersonalna, role grupowe i mechanizmy funkcjonowania w środowisku rówieśniczym, agresja i przemoc. Dyskutowaliśmy na temat problemów współczesnego świata, zastanawialiśmy się nad źródłami stereotypów  i  uprzedzeń, przejawami dyskryminacji w różnych obszarach przestrzeni społecznej. Podjęliśmy temat banalności zła i jego przejawów w codziennym życiu.

Zajęcia zostały zrealizowane w marcu, w ramach zadania: Rozszerzenie oferty psychoedukacyjnej dla uczniów Zespołu Szkół Ponagdimnazjalnych w Wolinie, w formie  zajęć edukacyjno – treningowych,  w obszarze profilaktyki uzależnień na zlecenie Gminy Wolin.

 

Katarzyna Strzelczyk