Aktualności z życia szkoły

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Koniec roku szkolnego już za nami. W dniu 23 czerwca 2017 r. wakacje stały się upragnioną przez uczniów rzeczywistością. Apel rozpoczął się przemówieniem pani Dyrektor Anny Jarząb, która podsumowała sukcesy i pracę wychowanków oraz życzyła wszystkim wspaniałych i bezpiecznych wakacji. Uroczystość zakończenia roku szkolnego uświetnili swoją obecnością Wicestarosta Kamieński pan Marek Matys, Radny Powiatu Kamieńskiego pan Waldemar Dubrawski, przedstawiciel Burmistrza Wolina pan Artur Słocki, Przewodnicząca Rady Rodziców Helena Węcławek, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie.

Po krótkich przemówieniach Wicestarosta Kamieński Marek Matys wręczył „Nagrody Starosty Kamieńskiego – Być Najlepszym” trzem uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen, uczestniczyli w konkursach i olimpiadach oraz wykazywali się dużą aktywnością społeczną. Nagrodę pieniężną i dyplom otrzymali Anna Banak z klasy I Technikum (technik organizacji reklamy), Justyna Partyka z klasy II Technikum (technik hotelarstwa) i Przemysław Szakiel z klasy II Liceum Ogólnokształcącego.

Za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2016/2017 został uhonorowany nagrodą Filip Kominek uczeń klasy III Technikum (technik budownictwa), którą wręczył pan Waldemar Dubrawski – Radny Powiatu Kamieńskiego.

Wśród nagrodzonych znaleźli się również uczniowie, którzy otrzymali z rąk pana Artura Słockiego dyplomy za udział w programie Pracowni Motywacja i Działanie „Szkoła młodego animatora”. Dyplomy otrzymali: Andżelika Jędzura, Marietta Witkowska – uczennice klasy I Technikum oraz Mateusz Woźniak, Michał Hajducki, Weronika Brabańska, Paulina Gołębiowska, Krystian Jagiełło uczniowie klasy I LO.

Wychowawcy klas wręczyli nagrody rzeczowe i dyplomy najlepszym uczniom za wysokie wyniki w nauce i wzorowe oraz bardzo dobre zachowanie. Nagrody i dyplomy otrzymali: Z klasy I LO: Norbert Kowalski, Patryk Celiński, Marcel Podgórski. Z klasy II LO: Anna Malina, Natalia Buca, Przemysław Szakiel, Joanna Kuźmińska, Kornelia Gajewska, Joanna Bartczak. Z klasy I Technikum: Oliwia Kołtuniak, Klaudia Znyk (technik hotelarstwa), Anna Banak, Dominik Górczyński, Angelika Lisiecka (technik organizacji reklamy). Z klasy II Technikum: Justyna Frąckowiak, Kacper Mietluk, Patryk Dąbrowski (technik budownictwa), Justyna Partyka, Angelika Buczek, Kamila Szymczak, Andżelika Ziętek (technik hotelarstwa).

Z klasy III Technikum: Natalia Żabińska, Michał Komenda (technik budownictwa), Angelika Sadowska (technik hotelarstwa). Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wręczyli uczniom podziękowania i nagrody uczniom, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w pracach SU w ciągu całego roku szkolnego, natomiast uczniowie, którzy brali udział w licznych zawodach i imprezach sportowych otrzymali medale za sportowe osiągnięcia od pana Jarosława Tarnowskiego.

Serdeczne gratulacje! Życzymy pięknych, udanych i bezpiecznych wakacji!

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego