Aktualności z życia szkoły

Zaproszenie.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie Pani Anna Jarząb oraz Dyrektor Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Wolin Pani Joanna Kulikow zapraszają na wystawę prac  fotograficznych Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych pod tytułem :  „ Pierwsze przyrodnicze oznaki wiosny ” wykonanych w ramach projektu: rozwijanie wrażliwości artystycznej jako poszukiwanie możliwości produktywnego spędzania czasu przez młodzież. Celem projektu edukacyjnego  prowadzonego przez Elżbietę Chocian, Małgorzatę Matys, Monikę Kruszynę, Marzenę Przewoźną oraz Mirosława Majka jest promocja  działań związanych z profilaktyką alkoholową, przeciwdziałaniem narkomanii, szkodliwości używek, dopalaczy i przemocy oraz promocją zdrowego trybu życia a także  korelacja międzyprzedmiotowa  rozszerzające umiejętności uczniów. Prace młodzieży są wystawione w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy Wolin ul. Zamkowa 23 w Wolinie.

W dniu 19  kwietnia  2016 r. o godzinie 16:00 zapraszamy na podsumowanie projektu profilaktycznego  czyli  na wystawę fotografii i skromny poczęstunek.