Aktualności z życia szkoły

DZIEŃ CHŁOPAKA W INTERNACIE.

Nie jest sztuką biec przed siebie, na oślep. Istotne jest w tym biegu codzienności dostrzec drugiego, niepowtarzalnego i zawsze wyjątkowego człowieka, któremu możemy ofiarować to, co  najcenniejsze – uważność, czas, dobre słowo, poczucie, że jest dla nas ważny. Takim czasem dla nas 27.09.2017 r. było wspólne świętowanie Dnia Chłopaka.

Organizacją tej cyklicznej imprezy internackiej zajęły się dziewczyny pod opieką Pani Ani i Pani Edyty. I choć jest ich w tym roku tylko kilka a chłopców ponad dwudziestu, zadbały o poczęstunek dla wszystkich  i drobne upominki dla każdego z kolegów. Dzień Chłopaka był okazją do wspólnego spędzenia czasu, złożenia serdecznych życzeń naszym chłopcom i odwdzięczenia się za ich starania i pamięć o nas w Dniu Kobiet.

Warto podkreślić, że Dzień Chłopaka, choć jego początek w Polsce sięga zaledwie do roku 1999  i nie ma jeszcze jednolitej daty obchodów na całym świecie, staje się coraz bardziej popularny.    Historycznie po raz pierwszy świętowano go w Japonii  5 maja – było to święto Tango-no Sekku obchodzone od VI wieku n.e., po II wojnie światowej przemianowane na Dzień Dziecka.